martes, 25 de xuño de 2013

A través Confederación Galega de Anpas: Pais de escolares galegos reclaman unha moratoria para o novo copagamento do comedor

A Confederacón Galega de Asociaciones de Nais e Pais (Confapa) de Galicia pediu, nun escrito dirixido á Consellaría de Educación, que para o próximo curso escolar 2013-2014 se teña en conta que xa hai moitos alumnos con reserva e se lles manteña o baremo anterior para o pagamento do comedor, como último recurso ante os cambios acumulados en requisitos e condicións da educación pública, se atrasen un curso os novos baremos, pois as condicións para acceder ao comedor escolar se cambiaron despois do período de reserva de matrícula.
Nese sentido, a vicepresidentea da Confapa de Galicia, Sara Inés Vega, explicou a Europa Press que os directivos dos colexios comezaron a recibir as novas instrucións fai apenas uns días e xa hai moitos nenos con reserva de matrícula".
Vega aludiu a todos os cambios acumulados nos últimos meses, que se verán no próximo curso, como os novos baremos para o copagamento do comedor, segundo os cales só serán gratuítos os escolares de familias con poucos recursos, con informes sociais e con familiares vítimas de violencia de xénero.
"Segundo o novo decreto, que non foi informado polo Consello Escolar de Galicia, pois ao presentalo contou con 8 emendas á totalidade, as familias deberán pagar un euro por día e fillo se a súa renda é inferior a 7.000 euros, e ata 4,50 euros se a súa renda está entre 8.000,01 e 90.000 euros, teña os fillos que teña".

RURAL

Segundo Vega, será moi difícil determinar agora a contía que cada familia debe pagar de comedor, pois a desaparición de varios colexios en todo o rural orixina cambios nas áreas de influencia "aínda sen axustar e resulta que os alumnos que ían ata agora a un dos colexios que pecha, agora só poderá optar ao comedor se quedan prazas e pagando o máximo, que son 4,50 euros por día".
No caso da provincia de Ourense, os colexios "suprimidos e en mans do criterio dos alcaldes", segundo Vega, son os de Baltar, Os Blancos e Calvos, cambios que, segundo o vicepresidente galego, "supoñen unha modificación encuberta da rede de centros, pois deixa ao criterio político un tema esencial como é o dereito á educación".
Na provincia de Ourense, a máis coñecida para Vega, conta con 7.632 escolares nos comedores rurais, "a maioría dos existentes, pois a maiores son apenas cen os que comen na cidade de Ourense".
O problema dos comedores, segundo Vega, é paralelo ao do transporte, dado que ter un autobús escolar preto pode xustificar que alumnos adscritos a un centro estean a asistir a clases a outro para ter dereito a transporte e a comedor.
Ademais do cambio na achega económica das familias para os comedores, os centros pasaron un curso 2012-2013 adaptándose ao recortes de profesorado, en 80 prazas no rural ourensán e outras 8 na cidade.
Os centros recibiron, segundo Vega, instrucións da Consellaría de Educación a partir do día 19 para regular as novas condicións e establecer a "lexitimidade" dun alumno para poder dispoñer de praza de comedor xestionada pola Xunta.

CRÍTICAS

Veiga e a directiva de La Confapa de Galicia, segundo explicou, pregúntanse por que se cobran ata 4,50 euros aos alumnos por día, por un menú polo que a Xunta paga un máximo de 2,40 (para comedores con 75 comensais ou menos).
Ademais, preparan un informe que esperan ter listo en setembro, sobre a "realidade" os comedores de xestión indirecta para comprobar como afectarán todos os cambios, "pois neste momento hai numerosas incertezas no ámbito escolar galego, de forma que ninguén garante que un neno que tivo praza de comedor ata agora, ao mellor durante anos, a vaia ter o próximo ano onde sempre a tivo".
Segundo relatou, quedarán excluídos os que teñan débedas do curso anterior ou non fagan o pagamento do próximo nos dez primeiro días do mes.
"Como remate de toda esta danza de confusión, a resolución pública das prazas de comedor darase a coñecer o día 30 de setembro aínda que as clases comezarán o día 11 do mesmo mes, así que moitos pais teñen que ir planificando xa como se organizarán para atender aos seus fillos durante algo máis de medio mes," sentenciou

Ningún comentario:

Publicar un comentario