xoves, 13 de xuño de 2013

As comunidades autónomas terán competencia absoluta sobre a materia da súa lingua cooficial

Así mesmo, o Goberno defendeu que non existe a posibilidade de que un alumno poida obter o seu título sen acreditar coñecementos abondos desta materia, na medida en que é avaliable, avaliación que se fará de xeito simultáneo ao resto de materias. Así, esta materia terá o mesmo tratamento ca, por exemplo "Lingua Castelá e Literatura", se ben que os criterios de avaliación serán fixados pola comunidade autónoma.
O tema da aprendizaxe das linguas cooficiias é o principal punto de rexeitamento dos grupos nacionalistas no Congreso dos Deputados á LOMCE (Lei orgánica para a mellora da calidade educativa), e unha das principais razóns polas que algúns destes grupos están en contra da dita normativa e pedirán a emenda á totalidade do texto do Goberno.
Máis información en Europa Press ou Galicia Hoxe.

Ningún comentario:

Publicar un comentario