martes, 23 de abril de 2013

No Día do Libro, o libro do ano revisitado

O deseñador e creador Pepe Barro está metido neste ano de pleno no mundo rosalián. Da súa autoría é o cartaz da conmemoración do 150 aniversario da publicación da obra no que reza que “marca o comezo da Galicia contemporánea” e nas súas mans está tamén o proxecto museolóxico

da Matanza, sede da Fundación Rosalía en Padrón e a exposición que se abre en Vigo, cidade de publicación da obra, para conmemorar o aniversario.
Sen embargo, é a edición ilustrada de Cantares Gallegos publicada por El Patito Editorial a que transmite unha pegada máis persoal e íntima. Un traballo creativo que revisita a obra de Rosalía e no que, segundo sinalou, ofrece unha segunda voz -di que con ela é "sobervia" dicir que se canta a dúo- aos textos da autora que se converteu en primeira figura da nosa historia literaria. Coa idea de “proxectar futuro” , Pepe Barro achéganos ao que define como “pequenos cartaces” a través de montaxes e imaxes que recrean o espíritu da poeta. “O que me fixo reaxer foi entender Cantares gallegos coma o libro que anuncia e ao tempo crea a Galicia contemporánea, o país que somos. Aí atopei a que agarrarme, con vontade de empregar unha linguax
e contemporánea no concepto e tamén na forma” comentou Barro a respecto da certa vertixe cando Genma Sesar e Fausto Isorna puxeron proxecto nas súas mans. 
Na memoria do agro
Relata que o primeiro impulso foi procurar unha edición de 1872 do seu tio-bisavó que manexara de neno, e reparou tamén nos apeiros de labranza de xeracións pasadas. Atoparía aí a materia coa que construir a súa imaxe de Cantares Gallegos, na memoria do antigo mundo do agro. Elementos identitarios que se tornan pezas da proposta persoal e sentida do artista está a contribuír na construción dunha
 nova imaxe de Rosalía. 
No video recóllese o proceso creativo de Pepe Barro á hora de elaborar a súa visión creativa de Cantares Gallegos.

Ningún comentario:

Publicar un comentario