xoves, 24 de abril de 2014

Wert reduce as esixencias para as bolsas de universitarios técnicos e científicos

O Ministerio de Educación planea reducir do 50 ao 40 % o mínimo de créditos que deberán aprobar os alumnos universitarios de Ciencias e Ensinos Técnicos para que non teñan que devolver a bolsa, a proposta das universidades.

Desde fai dous cursos, todos os bolseiros universitarios teñen que aprobar polo menos a metade dos créditos matriculados para evitar que o Ministerio lles reclame o reintegro do importe.

Segundo fontes ministeriais, os reitores xustificaron a petición desa rebaixa de esixencia en coherencia co tipo de carreiras citadas, de maior dificultade que outras.

De feito, os alumnos de grao destas ramas de ensino teñen uns requisitos académicos menores que o resto para poder renovar a bolsa. Por exemplo, para conseguir a exención de taxas de matrícula esíxeselles aprobar polo menos o 65 % dos créditos matriculados no curso anterior, cando é o 80 % se son carreiras sanitarias e o 90 % no caso das de Ciencias Sociais e Xurídicas, Artes e Humanidades.

Tamén os requisitos son inferiores para obter as contías dinerarias fixas e variables.

As fontes indicaron a Efe que se manteñen os limiares de renda e as condicións académicas para obter e renovar as bolsas do curso próximo.

O ministro de Educación, José Ignacio Wert, levará esta proposta inicial á Conferencia Sectorial, recollida nun borrador de real decreto de bolsas e axudas xerais do curso 2014-2015, suxeito á posibilidade de cambios durante a tramitación previa á aprobación definitiva polo Consello de Ministros.

O Ministerio discutirá o documento o venres cos reitores no Consello de Universidades.

Ningún comentario:

Publicar un comentario