martes, 8 de abril de 2014

O Goberno esquiva a FP básica por un ano cunha formación transitoria


Mantén o criterio de acceso do programa anterior e non o baixa aos 15 anos

Unha das primeiras cuestións que Euskadi, ao igual que o resto de comunidades autónomas, ten que aplicar debido á entrada en vigor da lei Wert en setembro, o primeiro curso da nova Formación Profesional (FP) básica, non arrancará en setembro. O Goberno publicou este luns no Boletín Oficial do País Vasco unha reforma do currículo da educación básica para introducir unha figura nova que sortea o escollo da FP básica polo menos por un curso, a Formación Transitoria Integrada.
Con este modelo, Euskadi dáse un curso de prazo adicional para a aplicación das primeiras aplicacións prácticas da Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE). A razón esgrimida volve a ser que é "imposible" implantar a nova etapa de FP a estas alturas do curso, cando a preparación do seguinte está moi avanzada, non se aprobou a normativa propia e tampouco se adaptaron as subvencións aos centros que impartirían esa nova FP básica.
A nova etapa de FP é un dos primeiros cambios da 'lei Wert'
O primeiro curso desa nova etapa de FP correspóndese con outro itinerario, o dos Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI). Estes estiveron dirixidos aos mozos entre 16 e 18 anos que non lograron o graduado escolar -en casos excepcionais, permítese a entrada con 15 anos-, o mesmo colectivo ao que se dirixe o modelo transitorio. A FP básica, en cambio, arranca con carácter xeral aos 15 e abarca ata os 17 anos, e foi criticada por ser entendida como unha "maquillaxe" dos datos de abandono escolar temperán, moi elevados en España, mentres que Euskadi xa ten resultados mellores que os que a LOMCE formula para 2020.
Os PCPI foron creados coa idea de que, en dous anos, reciban formación máis práctica, orientada a un oficio pero tamén a adquirir destrezas básicas e tratar que logren ese título. Estes desaparecen por lei -o primeiro ano faino dende setembro, mentres que o segundo curso se suprimirá no seguinte- e, en Euskadi, os que tiñan intención de entrar nese itinerario poderano facer co nome de Formación Transitoria Integrada.
Educación aspira a superar con futuros decretos o nivel da norma estatal
É, na práctica, o mesmo que os PCPI, impartido nos mesmos centros e con obxectivos moi similares, aínda que enunciados regulamentariamente doutro xeito. Dende Educación lanzan unha mensaxe de "tranquilidade" ás familias, que poderán facer a matrícula como habitualmente, e aos centros, aos que remitirán instrucións para adaptarse á nova situación. Este paso intermedio da formación transitoria débese a que, aínda que o argumento que emprega é o temporal, o Goberno vasco teme que a nova estrutura afecte aos resultados da FP, porque a básica facilita o acceso aos graos medio e superior, o que podería impulsar que os mozos cheguen menos preparados a eses niveis.
Isto podería rematar, ao final do percorrido, a nunha perda de competitividade das empresas que reclaman profesionais ao sistema de FP vasco, recoñecen dende a viceconsellaría de FP. O obxectivo é agora crear decretos propios que superen a lexislación estatal para que Euskadi poida manter o nivel que logrou o seu sistema de FP, tomado como referencia pola Comisión Europea, e o dos programas para os que teñen dificultades de lograr o graduado. Os responsables destes últimos remarcan que en torno a un terzo dos alumnos dos PCPI acaba conseguíndoo.

Ningún comentario:

Publicar un comentario