mércores, 9 de abril de 2014

A Xunta condena á irrelevancia as axudas para editar libros escolares en galego

En setembro de 2004 Alberto Núñez Feijóo xa sentaba no Consello da Xunta. Era, concretamente, vicepresidente do Goberno que presidía Manuel Fraga, o mesmo que promoveu a elaboración do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega que recibiu o visto e prace unánime do Parlamento nese mesmo mes. Entre outras moitas medidas o PXNL instaba o Goberno a "garantir unha oferta de materiais didácticos de calidade" en galego. En 2006 a coalición de PSdeG e BNG elevou a rango legal aquela recomendación, establecendo na Lei do Libro e da Lectura que a Xunta tería que "potenciar a produción editorial en galego mediante unha liña de axudas que asegure a existencia dunha oferta suficiente de materiais didácticos naquelas áreas en que a lexislación educativa determine que a lingua galega sexa a vehicular da súa aprendizaxe". Oito anos despois, aquelas axudas están reducidas á mínima expresión.
O Diario Oficial de Galicia publicou este martes a orde coa que a Consellería de Educación convoca a orde de subvencións para a edición en galego de recursos didácticos curriculares. O departamento de Jesús Vázquez dota estas axudas cunha partida orzamentaria de 150.000 euros, un 40% menos que en 2013, cando o importe ascendeu a 250.000 euros. A caída é significativa a respecto do ano pasado pero convértese en espectacular ao botar a vista atrás, nomeadamente, ata a posta en marcha das axudas, no ano 2008. Neste caso, a caída supera o 85%.
As axudas, obrigatorias por lei, desplomáronse máis dun 85% dende o retorno do PP á Xunta
Na súa primeira edición estas axudas estiveron dotadas con 1,05 millóns de euros e en 2009 aconteceu o mesmo. En 2010, cos primeiros orzamentos de Feijóo en vigor, Educación comezou a facer funcionar a tesoira e deixou a dotación en pouco máis de 500.000 euros. Un ano máis tarde, en 2011, Política Lingüística convocou as axudas por 400.000 euros e tras varios meses de dilación suspendeu a convocatoria amparándose no "necesario equilibrio de ingresos e gastos". O Goberno prometeu volvelas convocar e así o fixo, pero restándolles 100.000 euros máis, ata os 300.000.
A dilación do ano 2011 serviulle á Xunta como argumento para non convocar as axudas en 2012. Cando regresaron, en 2013, perderan 50.000 euros máis e xa contaban só cos devanditos 250.000 euros. Neste 2014, entre mensaxes sobre recuperación económica e a fin dos "sacrificios", a liña descendente mantense, "sen prexuízo de ulteriores variacións producidas como consecuencia de modificacións orzamentarias".


Ningún comentario:

Publicar un comentario