venres, 11 de abril de 2014

Os CEIP rurais piden cambios para evitar a caída de matrícula

Solicitan que se revise a adscrición de parroquias a cada colexio para evitar a escaseza de alumnado nalgúns centros e a saturación noutros

O proceso de admisión de alumnado novo para o curso escolar 2014-2015 volveu poñer de manifesto o desequilibrio na demanda de matrícula nos centros públicos do municipio estradense. As cifras testemuñan que os colexios situados na zona rural teñen a baleirarse mentres que os da zona urbana concentran a maior parte do alumnado e, nalgún caso, están ao límite da súa capacidade. A evolución preocupa ás asociacións de pais de alumnos dos catro colexios rurais: Ou Foxo, Gansa, Vea e Codeseda.
O curso pasado os colectivos solicitaron a reestruturación das zonas adscritas a cada colexio para tratar de reequilibrar as matrículas. Non obtiveron resposta oficial. Á luz dos novos datos, a Anpa do Foxo volveu insistir no problema. Dende xaneiro teñen solicitada unha entrevista coa xefatura territorial de Educación para abordar o caso.
En que consiste o cambio de zonas educativas que se pide?
Sería unha reorganización das parroquias -ou aldeas- adscritas a cada colexio para compensar as matrículas, sen esquecer os criterios de proximidade.
Os que o demandan?
Pídeno os pais dos catro colexios situados na zona rural -O Foxo, Gansa, Vea e Codeseda- coa intención de atallar a progresiva caída de matrícula nestes centros que no futuro podería abocar os ao peche.
Que razóns aducen?
Sosteñen que a adscrición educativa vixente non se renovou dende hai décadas e, nalgúns casos, resulta pouco coherente. Segundo aseguran, hai alumnos que viven máis preto dun colexio pero aos que lles corresponde outro en función da repartición actual. Poderían elixir outro libremente en caso de haber prazas dispoñibles, pero só teñen transporte público gratuíto para o seu centro de referencia. Os pais ven ilóxico que nuns centros -con recursos e persoal abondo- se estean a agrupar cursos por non chegar ao mínimo de matrículas mentres noutros se crean unidades novas.
Hai gran desequilibrio na demanda de praza nuns e outros centros?
É moi notable. No proceso de admisión aberto para o curso 2014-2015 no colexio de Oca só solicitouse matrícula en Infantil de 3 anos para 5 nenos. No Foxo foron 9, en Codeseda 11 e en Vea 12. Na zona urbana, en cambio, o colexio Figueiroa -que acolle alumnado das parroquias e tamén da capitalidade- ten 62 nenos de 3 anos en proceso de admisión e o CEIP Pérez Viondi conta con 55.
Cantas parroquias hai adscritas a cada CEIP?
O do Foxo ten adscritas 14, o de Figueiroa 13 e unha zona da zona urbana, Codeseda 9, Vea 6 e Gansa 5. Pérez Viondi é exclusivo para a zona urbana. Algunhas parroquias están divididas, de forma que aos residentes nuns lugares lles corresponde un colexio e aos doutros outro diferente. No seu día, a repartición resultou axustado aos medios de cada centro, pero entón o colexio do Foxo, por exemplo, alcanzaba os 600 alumnos.
Cal é o centro con máis alumnado?
Este curso o CEIP con máis alumnado é o Pérez Viondi, con 468 estudantes. Figueiroa ten 410. Os outros catro xuntos non chegan ás cifras dun dos maiores. Vexa ten 96 alumnos, O Foxo 95, Gansa 75 e Codeseda 74.

Ningún comentario:

Publicar un comentario