luns, 21 de abril de 2014

España, segundo país europeo con menor capacidade para atallar a pobreza infantil

España é o segundo país europeo, por detrás de Grecia, que menor capacidade ten para atallar a pobreza infantil a través das súas axudas sociais, xa que só lograron reducir o risco nun 6,9 por cento, segundo un informe de Save the Children.

O documento Pobreza infantil e exclusión en Europa, que foi presentado en seis capitais europeas incluída Madrid, indica que esta problemática non só significa que non se cubran as necesidades máis básicas dos nenos, senón que tampouco poidan participar en actividades deportivas, culturais e outras de lecer.

En Europa, case 27 millóns de nenos estaban en risco de pobreza en 2012 e, segundo a ONG, este fenómeno está "estreitamente relacionado" cun apoio económico insuficiente do sistema de benestar xunto coas "pobres condicións laborais dos pais".

A investigación mostra que a efectividade das intervencións estatais redistributivas -tanto en termos de nivel de gasto como en transferencias sociais deseñadas especificamente para beneficiar á infancia- representa "un factor importante" que inflúe na pobreza infantil en todo o continente xunto co emprego.

Os Estados con menos nenos en situación de pobreza (países nórdicos, Austria, Eslovenia e Holanda) son os que teñen un gasto especificamente deseñado "para abordar as causas profundas da pobreza infantil".

A ONG indica que as políticas estatais en países como Grecia, Italia, España, Polonia, Romanía, Bulgaria e Portugal teñen "un baixo impacto" na redución do risco de pobreza de entre o 3 e o 8 por cento antes e logo de recibir as axudas sociais.

En concreto, en España antes das prestacións sociais a porcentaxe de nenos que vive baixo o limiar da pobreza é dun 36,8 por cento e logo de recibir as prestacións sociais, un 29,9 por cento.

Así, Save the Children insiste en que as axudas sociais só reduciron a pobreza da infancia nun 6,9 por cento, unha cifra que sitúa a España a cola, só superada por Grecia cun 2,9 por cento.

Tras España, sitúase Italia (7,1 por cento), Polonia (7,4 por cento), Romanía (7,6) e Portugal (7,9) mentres que por exemplo, Irlanda, un país que sufriu unha situación similar á de España, segundo a ONG, conseguiu diminuír o risco de pobreza coas axudas sociais nun 32 por cento, seguida de Reino Unido (26,1 por cento) e Luxemburgo (23,2).

Neste sentido, recorda que España co 29,9 por cento da infancia vivindo baixo o limiar da pobreza relativa -a que fai referencia aos ingresos nos fogares-, só é superado por Romanía.

A taxa de nenos en risco de pobreza e exclusión social é aínda maior, un 33,8 por cento (máis de 2,8 millóns), como xa constatou a organización nun anterior estudo.

O director xeral da ONG, Andrés Conde, considerou que a situación en España é "inaceptable" e que a pobreza dos nenos é un "problema de Estado"; "a situación é de urxencia e reclamamos medidas de urxencia", sinalou na presentación do documento.

A porcentaxe de menores que vive en fogares que gastan máis do 40 por cento dos ingresos dispoñibles en custos da casa é dun 20,5 por cento en España, mentres que a media da UE é dun 11 por cento.

Ademais, en España os nenos teñen un 7 por cento máis de probabilidades de ser pobres que os adultos, unha das cifras máis altas dos países europeos, superada por Luxemburgo, Reino Unido, Malta, Hungría e Romanía.

No informe, a ONG asegura que a probabilidade de que un neno estea en risco de pobreza ou exclusión está tamén determinada polo país de nacemento dos pais.

Sobre este aspecto, resalta que España é o Estado de Europa no que a diferenza en risco de pobreza entre nenos con pais nacidos nun país estranxeiro e aqueles cuxos proxenitores naceron no vello continente é maior (un 26 por cento).

En canto ao abandono escolar temperán, fai fincapé en que España o lidera cun 24,9 por cento, seguido de Malta (22,6 por cento) e Portugal (20,8 por cento).

A ONG, entre outras cousas, pide ao Executivo ampliar cuantitativamente a prestación ás familias con fillos a cargo, que esta sexa compatible con outras axudas e que se ingrese cada mes.

Ningún comentario:

Publicar un comentario