xoves, 18 de xullo de 2013

España ten a maior porcentaxe de universitarios en risco de pobreza na UE

España é o país da Unión Europea cunha maior porcentaxe de persoas maiores de idade con estudos universitarios en risco de pobreza, o 10%, fronte a unha taxa de só o 2% en países como Portugal ou Romanía, segundo un informe publicado este mércores pola oficina estatística Eurostat.
A conclusión do estudo é que canto máis alto é o nivel educativo, máis diminúe o risco de caer na exclusión social, algo que se observa en todos os Estados membros da UE.
Tamén no caso de España se cumpre esta premisa, xa que a taxa de risco de pobreza entre as persoas cun nivel educativo inferior se sitúa ao 26,3%, mentres que descende ao 16,9% para a poboación con estudos intermedios e ao 10% entre os universitarios.
O peculiar do caso español é o elevado risco de pobreza entre as persoas con estudos universitarios. Un de cada dez licenciados españois sofren a ameaza de exclusión social, unha porcentaxe que supera amplamente a media do 7,3% no conxunto da UE.
Entre os grandes países da UE, a porcentaxe de licenciados en risco de pobreza sitúase no 4,5% no caso de Polonia, 5,2% en Italia, 6,7% en Francia, 7,7% en Alemaña e 9,4% en Reino Unido.

Ningún comentario:

Publicar un comentario