mércores, 22 de xaneiro de 2014

Galicia, quinta comunidade con maior descenso no gasto público educativo

As administracións públicas gastaron en conxunto 50.541,5 millóns de euros en educación durante 2011, o que supuxo un descenso do 3,1 % (equivalente a 1.637,8 millóns de euros) en comparación con 2010 e volver practicamente a niveis de 2008.

Segundo a última actualización estatística publicada polo Ministerio de Educación, o gasto en educación non universitaria reduciuse nun 3,8 % en 2011, e a universitaria, nun 2,6 %, excluídos os capítulos financeiros, tal como considérase na metodoloxía internacional.

No caso de Formación Ocupacional, a baixada foi do 24,7 % e do 3,2 % para as bolsas totais.

Por comunidades autónomas, Castela-A Mancha, cunha subida relativa do 3,1 %, foi a única que experimentou un crecemento do gasto público educativo en 2011.

As que sufriron maiores descensos foron Canarias (-7,1 %), A Rioxa (-6,1 %), Comunidade Valenciana (-6,0) e Galicia (-5,5 %).

Entre as autonomías cunha caída menor, figuran Madrid (-0,1 %), Cantabria (-1,3 %) e Estremadura (-1,6 %).

En 2008, o gasto público en educación, tamén descontados os capítulos financeiros, foi de 50.287,2 millóns de euros, mentres que en 2009 subiu ata 52.540 millóns e foi de 52.179,3 millóns en 2010.

Ese último ano foi o primeiro exercicio no que o gasto conxunto comezou a descender despois dezaoito anos de crecemento ininterrompido (se se revisan as cifras desde 1992).

Se non se deducen os gastos financeiros, o gasto público en educación para o conxunto de autonomías e universidades públicas en 2011 foi de 50.828,6 millóns de euros, o que representa un 3,6 % menos que no ano 2010.

En termos de participación no PIB do ano 2011, o gasto público en educación situouse no 4,86 % (5,04 % en 2010); no caso de deducir os gastos financeiros, foi do 4,83 % (4,99 % en
2010).

En canto á distribución do gasto público entre as distintas actividades educativas, a Educación Infantil e Primaria, incluída a Educación Especial, representan o 33,8 % do total; a Educación Secundaria e Formación Profesional, o 28,8 %; e a educación universitaria, o 20,7 %; mentres que as bolsas e axudas ao estudo alcanzan o 4,0 %.

Dentro das transferencias correntes, que supoñen o 19,5 % do gasto público en educación, atópanse os concertos e subvencións destinadas a centros privados, cun importe de
5.779,1 millóns de euros en 2011 (-0,4 %).

O seguinte cadro reflexa o gasto público total (en miles de euros e excluídos capítulos financeiros) en educación en 2011 e por administracións, así como a variación porcentual respecto de 2010:
      
                                    GASTO TOTAL               %
       ============================================================
       Total                        50.541.507               -3,1
      
       Mº Educación e CC AA          43.798.065    -2,9
       Mº (sen deducir
       transferencias a CC AA)        2.582.148       -8,9
       Mº (deducidas
       transferencias)                        2.147.078       3,9
      
       CC AA                                     41.650.987      -3,2
       E. non Universitaria                  34.632.567       -3,8
       E. universitaria                       9.830.877         -2,6
       Formación ocupacional         1.205.980       -24,7
       Bolsas totais                          1.924.547       -3,2
      
       ANDALUCÍA                            7.828.957      -1,9
       ARAGÓN                                 1.143.870       -3,8
       ASTURIAS                                  837.698      -5,1
       BALEARES                                865.285      -3,5
       CANARIAS                             1.585.962       -7,1
       CANTABRIA                              572.074        -1,3
       C E LEÓN                               2.155.043       -5,4
       C-A MANCHA                      2.098.271       3,1
       CATALUÑA                             6.528.552       -4,7
       VALENCIA                              4.455.155       -6,0
       ESTREMADURA                   1.010.660        -1,6
       GALICIA                                 2.385.692         -5,5
       MADRID                                 5.151.559         -0,1
       MURCIA                                 1.412.579       -4,3
       NAVARRA                              650.813         -4,4
       PAÍS VASCO                         2.715.550      -2,2
       A Rioxa                              253.269           -6,1
      
OUTRAS ADMINISTRACIÓNS     4.051.481  -17,3

Ningún comentario:

Publicar un comentario