venres, 24 de xaneiro de 2014

CC.OO. ameaza con exercer resistencia nas aulas para frear a LOMCE

A Federación de Ensino de CC.OO (FE-CC.OO) inicia este xoves a súa "ofensiva xurídica" contra a Lei Orgánica para a Mellora da Calidade educativa (LOMCE) ao considerar que "vulnera" nove artigos da Constitución Española, catro convenios e acordos internacionais e unha directiva europea. Ademais, avisa de que vai iniciar unha "campaña de resistencia" á reforma nos centros escolares.
En concreto, esta organización vai dirixirse á Valedora do pobo, Soidade Becerril, para solicitarlle que interpoña un recurso de inconstitucionalidade contra a reforma educativa. De forma paralela, dirixirase ao Parlamento Europeo para que avale o sindicato para recorrer ante o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos, e a Comisión Europea para instalo que faga o propio ante o Tribunal de Xustiza da Unión Europea.
Así anunciouno o secretario xeral desta entidade, Francisco García, xunto á letrada Carmen Perona, que avisaron de que esta ofensiva á LOMCE continuará contra todos os decretos de desenvolvemento que se aproben nos próximos meses e que, a xuízo de FE-CC.OO, vulneren leis ou textos normativos.
De momento, este xoves o sindicato vai rexistrar na Oficina do Valedor do pobo a súa solicitude para que recorra ante o TC a lei, que, en opinión de CC.OO, viola o artigo 14 da Constitución (CE) sobre a igualdade e non discriminación ao "blindar" os concertos aos centros de educación diferenciada por sexo; o artigo 23.2 sobre o dereito ao acceso en condicións de igualdade á función pública por "permitir" que as administracións educativas contraten expertos en idiomas sen respectar os principios de mérito, capacidade e publicidade.
Para FE-CC.OO, a obriga dos alumnos de Secundaria a elixir entre Relixión ou Valores Éticos vulnera o artigo 27 da CE que garante o dereito á educación. Así mesmo, o nomeamento de profesores por parte dos directores dos centros non respecta, segundo este sindicato, os artigos 37.1 e 28.1 de negociación colectiva e liberdade sindical. "Subordínase o docente á figura do emperador, que neste caso vai ser o director," alertou Perona.
COMPETENCIAS AUTONÓMICAS
A organización sindical considera que a LOMCE quebranta competencias autonómicas, amparadas polos artigos 148, 149 e 150 da Constitución, que se refiren á formación do profesorado, as linguas cooficiais e na definición dos currículos. Neste sentido, García indicou que o Estado se "extralimita" nestes tres puntos ao regular "máis do que lle corresponde".
Malia que esta organización pola súa "experiencia" teme que a institución do Valedor do pobo non recorra ao TC, alegando que xa o van facer administracións autonómicas ou partidos políticos, García subliñou que este é o "único camiño" que lles permite a lei para denunciar a inconstitucionalidade da LOMCE. Pola súa banda, a letrada asegurou crer "pouco" nesta institución.
O camiño xurídico europeo iníciase tamén este xoves coa presentación na sede en Madrid do Parlamento e Comisión europeos da documentación necesaria para que ambas as dúas institucións comproben o que, a xuízo de CC.OO, supón unha vulneración polo Goberno español de convenios internacións e unha directiva europea coa reforma educativa.
En concreto, exercerá o Dereito de Petición ante o Parlamento Europeo para que se pronuncie sobre a lexitimidade deste sindicato para recorrer a reforma educativa ante o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos e interprete o artigo 35 do Convenio Europeo para a Protección dos Dereitos Humanos e as Liberdades Fundamentais.
Á Comisión Europea dirixirase para que recorra ao Tribunal Superior de Xustiza da Unión Europea o quebrantamento da directiva relativa ao establecemento dun marco xeral para a igualdade de trato no emprego; do tratado que prohibe as diferenzas de trato baseadas na nacionalidade; a convención sobre a eliminación de toda forma de discriminación cara á muller; o convenio relativo á liberdade de reunión e asociación; e o convenio sobre o abuso de dereito.
Sobre este último, Perona indicou que "non" hai pena sen lei, a non ser que foses condenado cunha lei anterior", ao referirse á renovación dos concertos a centros de educación diferenciada aos que se lles denegaron por "non" cumprir "a lei" e que a LOMCE agora lles permite volver solicitalos. "Unha lei posterior non pode modificar unha sanción firme", aseverou.
CAMPAÑA DE RESISTENCIA NAS AULAS
Ademais desta "ofensiva xurídica", a Federación de Ensino de CC.OO vai continuar con mobilizacións contra a LOMCE e anunciou que está a preparar unha "campaña de resistencia" á lei nos centros escolares. Se ben non quixo dar detalles desta, porque o sindicato o está a estudar, García asegurou que as iniciativas que se propoñan será "coidadosas coa seguridade xurídica do profesorado".
Trátase, segundo avanzou o secretario xeral desta organización, de "facer as cousas coa LOMCE, pero doutro xeito", a través de materiais e libros, pero evitando que os que leven a cabo estas accións incorran en actuacións indisciplinarias. "Estamos vendo como poden resistirse os centros á lei, pero coa precaución de non comprometer o profesorado", engadiu.

 

Ningún comentario:

Publicar un comentario