mércores, 14 de novembro de 2012

“Avalingua”, ferramenta de CilenisTM para examinar a calidade do galego escrito


Unha axuda para un exame minucioso do nivel de lingua.

Avalingua axudará na autoaprendizaxe e fomentará a valoración crítica dos erros cometidos coa súa análise e proposta de solucións, coa finalidade de mellorar a nosa capacidade lingüística.
Partindo dun texto escrito, este software analizarao buscando e clasificando os erros que encontre, grazas a ferramentas de procesamento da lingua natural e numerosos recursos lingüísticos. Estas mesmas ferramentas e recursos permitirán cuantificar os erros e clasificalos.

O esqueleto de Avalingua.

O sistema de avaliación automática contará con estes módulos fixos e uns constituíntes que poderán variar en función da lingua que se queira analizar:

• Identificador de erros ortográficos e léxicos + proposta de corrección, con dous submódulos:

Un corrector ortográfico tradicional.

Un identificador e clasificador de erros léxicos comúns (por exemplo, castelanismos, hiperenxebrismos... para o galego).

• Identificador de números, formas con caracteres especiais e nomes propios, que non se deben contar como erros mesmo se non forman parte do VOLG, no caso do galego, ou de un vocabulario de referencia, no caso doutras linguas.
• Identificador de formas con prefixos ou sufixos produtivos, que non están recollidos nos léxicos de referencia (chamados "Warnings").
• Identificador de erros gramaticais, como o analizador de dependencias DepPattern.
• Identificador de palabras estranxeiras, especialmente anglicismos e latinismos.
• Identificador de lingua para citas ou expresións longas noutras linguas.

Información tirada do web de Cilenis.

Ningún comentario:

Publicar un comentario