mércores, 20 de febreiro de 2013

Educación convoca 2.000 bolsas de inmersión lingüística en inglés

O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte convocou un máximo de 2.000 bolsas para a estanza e participación nun programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España, que conta cun presuposto de 1,8 millóns de euros, tras suprimir as axudas para estudar idiomas no estranxeiro durante o verán, segundo publica este martes o Boletín Oficial do Estado (BOE).
Cada unha destas bolsas ten unha semana de duración, en réxime de internado e pensión completa, a partir do 30 de xuño e durante o mes de xullo deste 2013, e a súa contía máxima ascenderá a 900 euros. Destinaranse a estudantes de Bacharelato, de Grao Medio de Formación Profesional, de Artes Plásticas e Deseño, de Ensinanzas Deportivas, de Ensinanzas Profesionais de Música e Danza e de Idiomas de nivel intermedio e avanzado.
Todos os solicitantes deberán acreditar ter totalmente aprobado o curso inmediato anterior, cunha nota final mínima de 7 puntos na materia de inglés. No caso de solicitantes que estean matriculados en ensinanzas bilingües, pero que non cursasen a materia de inglés como materia individualizada o curso anterior, se terá en conta a cualificación obtida na materia de inglés de cuarto curso de Educación Secundaria Obrigatoria, entre outros requisitos.
Así, a selección de candidatos farase ordenando os alumnos en función da nota obtida na materia de inglés. Á devandita nota sumaráselle 1,50 puntos cando o solicitante sexa de nova adxudicación, é dicir, aqueles que non tivesen obtido esta modalidade de bolsa con anterioridade aínda que terán preferencia os alumnos que obtivesen unha puntuación superior. En caso de empate, resolveranse atendendo á menor renda 'per cápita' dos membros computables da unidade familiar.
Por outro lado, convocáronse un máximo de 14.000 axudas para participar en cursos de inmersión en lingua inglesa organizados pola Universidade Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). O importe máximo de cada bolsa será de 592,28 euros, segundo se especifica no BOE deste martes.

MANTÉÑENSE AS BOLSAS PARA FRANCIA

A supresión das axudas para estudar idiomas no estranxeiro durante os meses de verán non afecta ás axudas para viaxar a Francia, que si se manteñen, segundo precisaron a Europa Press fontes do ministerio. Ademais, manteranse 500 bolsas para estudar en España e suprimiranse o resto de estanzas.
No seu lugar, o ministerio destinou axudas para levar a cabo cursos de inmersión en España. Neste sentido, o ano pasado, Educación destinou axudas para aprender idiomas, tanto en cursos de inmersión como no estranxeiro, un total de 24 millóns de euros.
Tamén en 2012, un total de 14.000 alumnos universitarios e de Formación Profesional realizaron cursos de inmersión en España e, segundo o Ministerio, o 86 por cento mostrouse moi satisfeito co resultado. Así mesmo, outros 2.000 alumnos de Bacharelato realizaron estes cursos e, segundo a mesma fonte, o nivel de satisfacción chegou ao 98 por cento.

Ningún comentario:

Publicar un comentario