martes, 25 de xaneiro de 2011

Política Lingüística promove a incorporación do galego ao ámbito das ciencias coa publicación do Dicionario de Bioloxía

A incorporación da lingua galega ao ámbito das ciencias suma un novo impulso coa publicación do Dicionario de Bioloxía. Esta obra de carácter global, que abrangue toda a Bioloxía, inclúe termos en galego relacionados coa Antropoloxía, a Bioquímica e a Bioloxía Molecular, a Zooloxía, a Botánica, a Fisioloxía, a Xenética, a Microbioloxía, a Ecoloxía, a Bioloxía Celular e o Medio Ambiente.

Máis información en:
http://www.xunta.es/linguagalega/noticias/1692

Ningún comentario:

Publicar un comentario