venres, 5 de novembro de 2010

Queremos Galego entrega 30.000 sinaturas para “alicerzar” os dereitos lingüísticos

Unha ampla representación da plataforma cidadá Queremos Galego, que agrupa máis de 700 entidades sociais de diferentes ámbitos, acudiu o luns 18 de outubro ao rexistro do Parlamento para facer entrega de algo máis de 30.000 sinaturas de apoio á tramitación dunha proposición de lei para a garantía dos dereitos lingüísticos no ensino e nas administracións públicas.

Máis información en:
http://sites.google.com/a/queremosgalego.org/queremos-galego/novas-1/queremosgalegoentreganoparlamento30000sinaturasdeapoioaunhapropostadeleiparaalicerzarosdereitoslingueisticosnoensinoenasadministracionspublicas
http://www.galiciahoxe.com/mare/gh/respectar-consensos/idEdicion-2010-10-19/idNoticia-601659/
https://www.xornal.com/artigo/2010/10/18/politica/mais-000-sinaturas-apoian-iniciativa-lexislativa-queremos-galego/2010101816000900937.html
http://www.anosaterra.org/nova/50267/queremos-galego-entrega-30000-sinaturas-para-alicerzar-os-dereitos-linguumlisticos-.html
http://www.europapress.es/galego/noticia-mais-30000-sinaturas-avalan-iniciativa-popular-defender-os-dereitos-linguisticos-agora-tramita-bng-20101018173636.html

Ningún comentario:

Publicar un comentario