xoves, 12 de decembro de 2013

Os nosos exames en galego

Un ano máis, coincidindo co comezo dos exames de grao na UVigo e cos exames de decembro das licenciaturas na USC e na UdC desde os Comités levamos adiante de novo unha campaña informativa sobre o dereito a dispor de copias dos exames na nosa lingua.
No caso de non dispores do teu exame en galego, podes solicitar unha copia del na nosa lingua á tua ou ao teu profesor, xa que este é un dereito recoñecido en grande parte da lexislación universitaria.
Como parte da normativa que cómpre lembrar, este dereito está recollido na literalidade da Lei de Normalización Lingüística de 1984 e no Plan Xeral de Normalización Ligüística do ano 2004. Alén do anterior, no ámbito universitario tamén atopamos unha ampla normativa que protexe o dereito das e dos estudantes a realizarmos os nosos exames en galego e, xa que logo, a dispormos dunha copia deles na nosa lingua. Así, tanto nos Estatutos das tres Universidades da Galiza, como nos diversos regulamentos que os desenvolven, tamén vén recoñecido este dereito.
Malia esta ampla normativa, é sinxelo comprobar até que punto estamos ante unha materia pendente na universidade galega.

Solicita o teu exame en galego, que non che corten a lingua!

Ningún comentario:

Publicar un comentario