martes, 10 de decembro de 2013

O PP defende un novo modelo de selección docente e impulsar a mobilidade nacional

O "próximo desafío" do Ministerio, segundo Wert

O PP defenderá no Congreso a posta en marcha dun novo modelo de selección e formación para o profesorado, que atraia aos mellores expedientes académicos e teña como criterios de selección o mérito e a capacidade, ademais da cal fomente a mobilidade destes no territorio nacional.
Trátase dunha proposición non de lei, recollida por Europa Press, que formula tamén mellorar a formación inicial do profesorado mediante un plan de seguimento que permita as administracións públicas indicar ás universidades se os novos programas de postgrao preparan convenientemente os alumnos para unha práctica docente de calidade.
É máis, quere que o Goberno promova o recoñecemento por lei do profesorado como autoridade pública no exercicio da súa actividade, ademais da cal se estableza unha carreira docente, constituída polo conxunto de graos e funcións que cada profesor poida alcanzar como consecuencia da avaliación do seu desempeño, do recoñecemento do seu exercicio profesional e das actividades de formación, innovación e investigación.
Segundo xustifica na súa iniciativa, a calidade do profesorado é un dos factores "primordiais" para a mellora da calidade da educación e sinala que existe un "consenso amplo" entre os expertos polo que se considera que a calidade dun sistema educativo non pode ser superior á calidade dos seus profesores.
A xuízo dos 'populares', o sistema educativo español require adoptar un conxunto de medidas integradas nun novo modelo, que permitan atraer aos mellores universitarios á profesión docente e retelos nela de forma satisfactoria.
De feito, apunta ao informe 'McKinsey', que conclúe que os distintos sistemas educativos que experimentaron importantes melloras o lograron fundamentalmente porque crearon un sistema que é máis eficiente en tres aspectos: conseguir persoas con máis talento que se interesen pola docencia, preparar os seus profesores de forma que sexan mellores instrutores e garantir que estes brinden a mellor instrución posible a todos os nenos do sistema.

OS DOCENTES, PRÓXIMOS PROTAGONISTAS

Así, tras a recente aprobación no Congreso da Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE), o PP cre que é o momento de reformularse o sistema de acceso á carreira docente e o progreso dentro dela, e substituílo por outro que si garanta a selección dos mellores e relacione o progreso dos seleccionados cos resultados que obteñan.
O PP considera que é necesario un marco básico que manteña o carácter estatal dos corpos docentes, que permita a súa mobilidade por todo o territorio nacional, que ofreza aos profesores a posibilidade de desenvolver unha carreira dende a súa entrada no corpo ata a súa xubilación, que lle recoñeza como autoridade pública, e que avalíe a formación inicial do profesorado para unha práctica docente de calidade así como a súa formación permanente.
Precisamente, o ministro do ramo, José Ignacio Wert, sinalou esta semana nun almorzo informativo que xunto ao desenvolvemento regulamentario da LOMCE, o "próximo desafío" do seu departamento é o Estatuto da Función Pública Docente. Entre os temas que está na "axenda" deste texto é o cambio no sistema de acceso, que dende a oposición se propuxo que sexa similar ao dos médicos.
"O cambio das regras de acceso ou a proposta do desenvolvemento dun MIR para os profesores ocupa un lugar moi importante", indicou o ministro, aínda que advertiu de que "unha cousa é o concepto xeral" deste sistema de acceso e logo a forma de instrumentación, que pode pesar máis".
Así mesmo, asegurou que a reforma da Universidade tamén está pendente, pois nela traballa dende hai meses unha comisión mixta entre a CRUE e o ministerio.

Ningún comentario:

Publicar un comentario