martes, 3 de decembro de 2013

O Goberno español négalle unha bolsa predoutoral a unha estudante por entregar o certificado de estudos en galego

A Mesa pola Normalización Lingüística denunciou este venres que o Ministerio de Economía negou unha bolsa predoutoral a unha estudante "co argumento de que non entendían o certificado de estudos en galego".
Deste modo, o presidente da Mesa, Carlos Callón, censurou que "é evidente que un documento así " redactado en galego "é perfectamente comprensible para calquera persoa alfabetizada nunha lingua tan próxima como o español", xa que "hai un texto moi escaso" con nomes das materias" ou "cifras". De feito, afirmou que coñecen "casos de xente que presentou documentación en galego en países como Arxentina ou México e que non lles solicitaron ningunha tradución". Ademais, A Mesa critica que na resposta do ministerio se apunta que atopan "defectos" porque o texto "non está redactado en español ou inglés".
A Mesa remarca que toda a lexislación e xurisprudencia recoñece a validez da documentación redactada en galego e o dereito da cidadanía a non ser discriminada por razón de lingua.
A alumna presentou unha alegación indicando que o galego é unha lingua oficial, e que segundo a lexislación aplicable é a propia Administración quen se debe encargar de traducir os documentos dun expediente redactados nunha lingua cooficial distinta do castelán cando teñan que producir efectos fóra do seu territorio, como estabelece o artigo 36 da Lei 30/1992 de réxime xurídico das administración pública e do procedemento administrativo común e mais a disposición adicional sexta da Lei 11/2007 de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos. Porén esta alegación non foi atendida e a alumna ficou excluída do proceso.

Máis información en Galicia Hoxe e no web de A Mesa pola Normalización Lingüística.

Ningún comentario:

Publicar un comentario