mércores, 1 de xuño de 2011

O ILG presentou o Arquivo do Galego Oral, con dúas mil horas de gravacións

Dúas mil horas de gravacións a 7.000 informantes de case a totalidade dos 315 concellos galegos e de boa parte dos 38 das comarcas de fala galega de Asturias, León e Zamora e mais dos tres lugares de Cáceres de fala galega conforman o Arquivo do Galego Oral (AGO) do Instituto da Lingua Galega (ILG) da USC. De xeito practicamente ininterrompido, desde o ano 1974 á actualidade persoal investigador do ILG realizou gravacións de etnotextos en moitos puntos do dominio lingüístico galego, á vez que dirixiu traballos académicos nos que o material fundamental para analizar era unha mostra do galego oral. Esas gravacións, xunto con outras en depósito de xente allea ao ILG, constitúen o Arquivo do Galego Oral, co que se pretende construír un corpus de interese multidisciplinar para estudar a situación da lingua oral.
O web do Arquivo do Galego Oral (AGO) recolle de momento unha escolma de 43 etnotextos correspondentes a 34 concellos galegos que tratan na súa maioría sobre a guerra civil e a posguerra, pero tamén sobre crenzas, lingua ou festas, romarías e costumes.

Máis información en:
http://ilg.usc.es/ago/ (web do proxecto)
http://www.xunta.es/linguagalega/noticias/1847
http://www.ctnl.org/web/notic.php?ide=838&desc=o_ilg_presenta_o_arquivo_do_galego_oral,_con_duas_mil_horas_de_gravacions
http://www.galiciahoxe.com/mare/gh/trinta-anos-falando/idEdicion-2011-05-28/idNoticia-673440/
http://www.xornal.com/artigo/2011/05/27/cultura/ilg-reune-mais-000-voces-do-galego-oral-nun-arquivo-dixital/2011052723115600904.html
http://www.lavozdegalicia.es/ocioycultura/2011/05/28/0003_201105G28P40993.htm

Ningún comentario:

Publicar un comentario