mércores, 19 de setembro de 2012

Comunicado da imposibilidade de realización de actividades remitido ás nais, pais e titores de alumnos, con motivo da falta de subvención do concello para este ano.ASOCIACION DE NAIS E PAIS DE ALUMNOS "AGROMAR"
DO CEIP. DE AGOLADA


ACTIVIDADES CURSO 2012-2013Por medio da presente comunicación poñemos en coñecemento de tódolos pais, nais e titores de alumnos/as do colexio de Agolada que esta asociación non pode organizar nin desenrolar ningún tipo de actividade extraescolar en este curso 2012-2013, tal e como se ven facendo tódolos anos, desde a súa constitución como asociación; debido a carencia de recursos propios para poder facelo, e xa que, cando se aprobou en sesión plenaria o reparto de axudas e subvencións para as asociacións do concello, á Asociación “Agromar” de Nais e Pais de alumnos non se lle destinou ningún diñeiro -segundo parece-, por mor da mais que precaria situación económica que padecen as arcas municipais.
Os motivos aducidos para non outorgarlle subvención a Asociación “Agromar” foron, sobre todo, porque, parece ser que non hai mais diñeiro para repartir entre as distintas asociacións deste concello, a maiores do que lles concederon a algunhas das asociacións ás que si se lle outorgaron as axudas; e tamén porque vai ser o propio concello o que se vai encargar directamente de organizar e desenrolar actividades extraescolares para os/as alumnos/as do colexio -tal e como se prometeu expresamente desde a propia Alcaldía á directiva desta asociación-, dado que –segundo se dixo-, non existe ningún tipo de problema para acadar polo concello o financiamento externo que sexa preciso para a realización de ditas actividades.
Aclarada, pois, cal é a situación na que se atopa a Asociación de Nais e Pais de Alumnos, soamente nos queda pedirlles que remitan directamente o concello de Agolada calquera petición, suxestión, aclaración ou aportación que queiran facer en relación coas referidas actividades extraescolares do alumnado do colexio; agradecéndolles de antemán a comprensión de cara ó desalento que nos desacouga a cantos temos algunha responsabilidade nesta asociación ante a imposibilidade manifesta de non poder levar a cabo o que nos ven moralmente e regulamentariamente atribuído a nos; ou –no peor dos casos- ante a posibilidade dunha futura disolución da propia asociación.

            Agolada, a doce de setembro de dous mil doce.

Ningún comentario:

Publicar un comentario