martes, 29 de novembro de 2011

Os funcionarios e as funcionarias do Estado que traballan en Galicia reforzan a súa competencia lingüística en galego


A mellora da competencia en galego do persoal da Administración xeral do Estado que presta os seus servizos en Galicia é un obxectivo que comparten a Xunta e o Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Para avanzar na consecución deste fin, ambas as entidades asinaron para este ano 2011 un convenio de colaboración que prevé a realización de 8 accións formativas dirixidas ao funcionariado do Estado que traballa no ámbito territorial da comunidade galega e que implica a impartición mínima de 600 horas lectivas de galego.
Máis información en:
http://www.xunta.es/linguagalega/noticias/2049

Ningún comentario:

Publicar un comentario