martes, 1 de novembro de 2011

O grupo europeo Meta-Net alerta do baixo nivel de desenvolvemento tecnolóxico do galego


Meta-Net, grupo de traballo de excelencia fundado pola Comisión Europea e que estuda o nivel de desenvolvemento tecnolóxico das diferentes linguas de Europa, acaba de presentar o informe As linguas na sociedade europea da información. Galego. O estudo, que forma parte da serie Meta-Net de libros brancos, salienta o importante papel que os recursos tecnolóxicos teñen no uso social das linguas e alerta sobre o baixo nivel de desenvolvemento das tecnoloxías lingüísticas no que respecta ao galego, en comparanza con outras linguas europeas. Os autores conclúen que, malia que os datos permiten un “optimismo prudente”, cómpre investir máis recursos na creación de recursos tecnolóxicos para o galego e no desenvolvemento de novas infraestruturas de cooperación.

            Máis información en:

http://www.consellodacultura.org/arquivos/cdsg/

http://www.meta-net.eu/whitepapers/download/meta-net-languagewhitepaper-galician.pdf (texto do informe)

Ningún comentario:

Publicar un comentario