luns, 28 de xaneiro de 2013

O orzamento de Política Lingüística só aumenta as partidas para o ensino privado

Galicia sairá de novo á rúa este domingo polo galego. E farao para reclamar a presenza da lingua propia na escola, para mostrar oo seu rexeitamento á lei Wert e pola dignidade dun idioma que segue a sufrir o seu desmantelamento, tamén no plano económico. Queremos Galego chama á cidadanía a encher as rúas de Santiago, mentres os datos seguen a descubrir as penurias da política lingüística da Xunta.

Tal e como se tira dunha análise dos Orzamentos do Goberno galego para 2013, e como lembrou a Coordinadora de Técnicos de Normalización Lingüística (CTNL), a Xunta dedica á lingua galega tan só un terzo do que lle dedicou o Executivo de Manuel Fraga hai vinte anos. Os orzamentos da Secretaría Xeral de Política Lingüística (SXPL) neste ano non chegan aos 6 millóns, fronte aos 17,2 de 1993.

Pero se facemos unha análise comparativa dos orzamentos da SXPL, as prioridades quedan claras. O orzamento de Política Lingüística en 2013 só aumenta as partidas para o ensino privado e para as destinadas a recursos de fóra do país respecto ás de 2012. Así, tan só se incrementan as transferencias a centros e universidades privadas, ademais dos cartos destinados ao ensino superior de fóra de Galicia e ás bolsas no lectorado, como se pode comprobar no seguinte cadro.
Comparativa Orzamentos da SXPL 2012-2013 (en euros)

Obxecto                                                                         2012                 2013                     Diferenza


Transferencias correntes ás corporacións locais             520.000           400.000               -120.000

Subvencións a empresas editoras                                  300.000           250.000               - 50.000

Subvencións equipos de normalización                          50.700                        0                -50.700

Bolsas de investigación nos proxectos do Ramón Piñeiro 211.140        185.696                -25.444

Bolsas nos lectorados de lingua galega 1                           66.000        196.439                +30.439

Accións de promoción da lingua galega (fundacións)       200.000          75.836               -124.164

Publicacións                                                                   100.000         50.000                 -50.000

Campañas de normalización lingüística                          2.567.014    1.322.256            -1.244.758

Estudos e traballos de investigación                                  671.614      481.614               -190.000

Cursos e actividades de formación                                1.000.000      710.000               -290.000

Proxectos de fomento e formación de centros non universitarios 400.000    300.000       -100.000

Convenios con medios de comunicación                       800.000       700.000                 -100.000

Outros convenios                                                         220.107       220.107

Formación de persoal e normalización lingüística dos concellos 40.000       0                   -40.000

Transferencias a universidades privadas                      19.488            32.480                  +12.992

Transferencias e centros educativos privados para equipos de dinamización 30.700        +30.700

Transferencia á Real Academia Galega                     135.390            52.390                   -83.000

Transferencia á Fundación Galicia-América                10.000              8.000                     -2.000

Transferencia a universidades do resto de España     157.330           220.330                  +63.000

Creación de lectorados e centros de estudos galegos no estranxeiro 378.529 298.653     -79.876

Se reparamos na táboa, obsérvase que só hai catro partidos da SXPL que aumentan o seu orzamento. Os cartos dedicados ás bolsas nos lectorados de lingua galega pasan dos 166.000 euros de 2012 aos 196.439 de 2012, o que supoñen 30.439 euros máis. Tamén soben as transferencias a universidades privadas -en Galicia non as hai-, que pasan de 19.488 euros a 32.480 (+12.992) e as dedicadas a universidades do resto de España, de157.330 euros a 220.330 (+63.000). Ademais, apróbase unha nova partida de transferencias a centros educativos privados para equipos de dinamización, na que se inclúen 30.700 euros.

Ningún comentario:

Publicar un comentario