venres, 14 de decembro de 2012

A Xunta ratifica que os colexios poderán peneirar o alumnado antes de admitiloA peneira chega aos centros educativos e faino contra o criterio da propia comunidade educativa. Apenas seis meses despois de que a representación de sindicatos e asociacións de pais e nais no Consello Escolar de Galicia o rexeitasen, a Xunta deulle este xoves luz verde definitiva ao novo decreto de escolarización, o documento que establece os criterios para admitir o estudantado nos centros educativos públicos e concertados. A nova normativa varía os baremos en varios aspectos e introduce un novo: cada colexio e instituto poderá "establecer criterios complementarios" de admisión, que se engadirán aos xerais, como a proximidade ao centro ou as características socioeconómicas da familia.
Á espera de coñecer a redacción definitiva do decreto, a Xunta avanza que estes criterios terán que apoiarse en "circunstancias relevantes apreciadas xustificadamente polo órgano competente do centro". Aprobaranse polo Consello Escolar de cada colexio ou instituto, serán "obxectivos" e "terán que facerse públicos polos centros con anterioridade ao inicio do proceso de matriculación". O obxectivo, di o Goberno galego, é "atender ás caracterísitcas específicas de cada colexio e de cada zona". Todos estes trazos xerais son os que sementaron a inquietude na comunidade educativa xa que, por exemplo, os colexios relixiosos sostidos con fondos públicos poderán establecer peneiras de acordo co seu propio ideario.
O criterio específico de cada centro pesará un punto no baremo global de admisión.
Os devanditos "criterios complementarios" terán un peso de un punto, "un 3% do total do baremo", di o presidente da Xunta. Así as cousas, as barreiras específicas que poida impoñer cada colexio non serán o cerne da valoración, pero si poderán, por exemplo, desfacer un empate entre dous alumnos ou alumnas que teñan a mesma puntuación a partir dos criterios vixentes para toda Galicia. Deste xeito, a Consellería permite, por primeira vez, que colexios e institutos sostidos con fondos públicos seleccionen parcialmente quen entra nas súas aulas e quen fica fóra delas.
Prioridade para estudantes con irmáns ou irmás no centro.
Á marxe da controvertida peneira para cada centro, outras das modificacións introducidas polo decreto si son do agrado das familias afectadas. Así, e nunha liña apoiada por todos os grupos do Parlamento na pasada lexislatura en aras da "conciliación", terá prioridade para acceder a un colexio o alumnado que teña algún irmán ou irmá xa escolarizados alí. Así, esta circunstancia pasa de pesar 5 puntos no baremo total a ter un valor de 8 polo primeiro irmán e dous máis polos seguintes. Eses mesmos 8 puntos serán os que se outorguen a nenos e nenas en réxime de acollemento familiar ou ás familias en cuxo seo haxa algunha persoa con discapacidade.
Entre as novidades figura tamén un novo cómputo da renda familiar. Mentres que ata agora se valoraban os ingresos con independencia dos membros da familia, coa nova regulamentación serán tidos en conta os ingresos "per cápita", xa que "non é o mesmo ter ingresos cun fillo que ter os mesmos ingresos con tres". Se algún alumno perde os "dereitos de prioridade na elección do centro" por algún motivo estipulado na legalidade vixente esta perda será declara por un expediente da Xefatura Territorial de Educación.Ningún comentario:

Publicar un comentario