mércores, 13 de xuño de 2012

A ENQUISA SOBRE A LINGUA EN EDUCACIÓN INFANTIL

NOTA INFORMATIVA:
Xunto á documentación para formalizar a matrícula na etapa de Educación Infantil, a
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria envía unha enquisa na cal se
pregunta pola lingua materna do neno ou da nena. As dúas opcións que se ofrecen son
castelán ou galego.
As familias debedes saber que o resultado da devandita enquisa establece a lingua
que se vai empregar na aula durante os tres cursos da etapa de Educación
Infantil.
Se desde a escola se vos pide ás familias que decidades, debedes ter toda a
información para facelo de xeito responsable, sendo conscientes das consecuencias
que a vosa escolla terá no futuro.
Hai moitas razóns polas cales cómpre elixir o galego para os nosos nenos e nenas:
- Porque necesitan competencia nas dúas linguas para poderen no futuro decidir cal
queren usar.
- Porque é un momento decisivo na súa aprendizaxe e deben saber que o galego é
tamén unha das linguas da escola.
- Porque mellorarán a competencia en castelán e noutras linguas.
- Porque chegarán con mellor preparación ao ensino primario.
- Porque poñerán en valor o que lles pertence como galegas e galegos.
- Porque renunciar a que o galego forme parte do ensino infantil, supón perder a
oportunidade de ilo integrando de xeito natural e sen ningunha dificultade.

Está nas vosas mans facer unha escolla responsable.

Reenviamos a nota informativa da Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística sobre a enquisa da lingua galega en Educación Infantil.


http://www.coordinadoraendl.org/doc/Nota%20informativa%20enquisa%20Infantil.pdf


Ningún comentario:

Publicar un comentario