xoves, 9 de xuño de 2016

Educación require a sete comunidades por non axustarse á normativa da proba de Primaria

Reclamou a Cataluña, Andalucía, Aragón, Cantabria, Comunidade Valenciana, Estremadura e Baleares.

Ata 12 rexións aseguraron en maio que non pensaban realizar a proba externa de sexto de primaria tal como di a lei. Un mes despois, o Ministerio de Educación, a través da Alta Inspección, enviou requirimentos a sete delas que non fixeron o exame ou o elaboraron baixo os seus propios criterios. Tamén houbo unha chamada de atención para rexións do PP por non axustarse totalmente á LOMCE. “Se a inspección determináseo, iriamos a un contencioso administrativo”, advertiu o 14 de maio o ministro de Educación.
Os requirimentos chegaron a semana pasada a Cataluña, Andalucía, Aragón, Cantabria, Comunidade Valenciana, Estremadura e Baleares, segundo un portavoz oficial do ministerio. A Alta Inspección educativa entende que a regulación autonómica da avaliación final de primaria en todos estes casos non se axusta á normativa estatal.
As oito comunidades gobernadas polo PSOE —Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Baleares, Castela-A Mancha, Estremadura e Comunidade Valenciana— anunciaron xa en maio que deixarían en mans dos profesores facer ou non un exame específico aos alumnos ou elaborar só un informe baseado nos resultados dos estudantes ao longo do curso. Asturias barallou o 15 de xuño como data posible para un exame opcional.
Andalucía, Aragón e Baleares aseguraron que non o enviarían. Os alumnos cataláns si pasaron un exame que medía as competencias en lingua e matemáticas, como recolle a Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE). Pero quedou fóra a correspondente a de ciencia e tecnoloxía. Desde o ministerio sinalan que, se o requirimento continúa, os alumnos terían que examinarse da parte que lle falta.

As rexións do PP tampouco cumpren

Cinco autonomías gobernadas polo PP —Castela e León, Galicia, A Rioxa, Madrid e Murcia— si fixeron a proba. Pero o ministerio enviou ás dúas primeiras “cartas de colaboración” para que aclaren algúns “desaxustes menores”. Non usaron evaluadores externos como é preceptivo. O conselleiro castellanoleonés, Fernando Rey, xustificou en maio que a súa “é unha comunidade moi ampla e rural e era un problema”. “Fixérono profesores do mesmo centro pero non corrixiron aos seus alumnos”, explicou entón.
Un portavoz do ministerio sinalou que se mandaron ademais “cartas de demanda de información” a Asturias, Castela-A Mancha e País Vasco, porque aínda non aprobaron a súa normativa propia para esta proba. A inspección pedíalles que expliquen se o van a facer e como. Asturias e Castela-A Mancha responderon que a farán en xuño. País Vasco, que a apraza ao curso que vén.
Esa avaliación é obrigatoria para todos os alumnos de sexto de primaria desde este curso, como fixa a LOMCE, aínda que non ten efectos académicos como si ocorre coas reválidas de secundaria e bacharelato, que deben aplicarse o curso que vén.
O ministro de Educación en funcións, Íñigo Méndez de Vigo, xa deu un aviso. Na última conferencia sectorial, celebrada en maio, sinalou que as comunidades que non cumprisen coa proba podían acabar nos tribunais. “Iriamos a un contencioso-administrativo con aquelas autonomías, no seu caso, que non cumpriron (...), pero non quero chegar a esa situación”, advertiu. Tras reunirse cos conselleiros, salientou que as leis “non son o menú á carta dun restaurante” nin hai “atallos para cumprilas”. “Non me gustaría que houbese unhas comunidades que a fagan correctamente [a avaliación de sexto de primaria] e outras que non”, argumentou entón.
Naquela reunión, Méndez de Vigo enumerou os criterios básicos que as rexións debían cumprir para non saltarse a lei. Son as comunidades as que deben elaborar as probas, “non os centros nin ninguén máis”, con cuestionarios específicos para coñecer o contexto socioeconómico das familias e informes elaborados pola Administración. Engadiu que os responsables “últimos” dese exame deben ser profesores externos “sen prexuízo da colaboración dos docentes do centro”.
A Alta Inspección tamén enviou “cartas de colaboración” a Canarias e Navarra ao detectar algún “desaxuste menor”.

 

Ningún comentario:

Publicar un comentario