xoves, 16 de xuño de 2016

ORDE do 7 de xuño de 2016 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2016/17 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

– O curso académico abranguerá desde o día 1 de setembro de 2016 ata o 31 de agosto de 2017
-Os comedores escolares funcionarán en educación primaria desde o día 12 de setembro de 2016 ata o 23 de xuño de 2017 e en educación secundaria obrigatoria, desde o día 15 de
setembro de 2016 ata o 23 de xuño de 2017.
-No 2º ciclo de educación infantil, na educación primaria e na educación especial, a impartición efectiva de clases realizarase do día 12 de setembro de 2016 ao 23 de xuño de 2017, ambos incluídos.
-Na educación secundaria obrigatoria, no bacharelato e na formación profesional, a impartición efectiva de clases realizarase do día 15 de setembro de 2016 ao 23 de xuño de 2017, ambos incluídos.
– Vacacións:
1. Nadal: desde o día 22 de decembro de 2016 ata o día 6 de xaneiro de 2017, ambos inclusive.
2. Entroido: días 27 e 28 de febreiro e 1 de marzo de 2017.
3. Semana Santa: desde o día 10 ata o 17 de abril de 2017, ambos incluídos.
– Día do Ensino coa consideración de non lectivo para efectos académicos e que no curso 2016/17 se celebrará
o 31 de outubro de 2016.
Conmemoracións:
– 20 de novembro de 2016: Día Universal da Infancia.
– 25 de novembro de 2016: Día Internacional contra a Violencia de Xénero.
– Do 1 ao 11 de decembro de 2016: conmemoración da Constitución e do Estatuto deautonomía de Galicia.
– 10 de decembro de 2016: Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos.
– 30 de xaneiro de 2017: Día Escolar da non Violencia e da Paz.
– 8 de marzo de 2017: Día Internacional da Muller.
– 15 de marzo de 2017: Día Mundial dos Dereitos do Consumidor.
– Do 6 ao 10 de marzo de 2017: Semana da Prensa. Un día desta semana traballarase na aula con xornais.
– 7 de abril de 2017: Día Mundial da Saúde.
– Entre o 17 e o 21 de abril de 2017: Semana do Libro.
– 9 de maio de 2017: Día de Europa.
– Do 9 ao 17 de maio de 2017: Semana das Letras Galegas.
– 5 de xuño de 2017: Día Mundial do Medio Ambiente
– Actividades para visibilizar e integrar a diversidade afectivo-sexual nas datas internacionais de recoñecemento dos dereitos LGTB
Orixe: Orde DOG Mércores, 15 de xuño de 2016 – AnuncioG0164-070616-0007_gl.pdf

Ningún comentario:

Publicar un comentario