mércores, 4 de maio de 2016

Acordo da comunidade educativa cos partidos políticos nunha nova Lei de Educación que dea estabilidade ao sistema educativo

O xoves 28 de abril, a comunidade educativa participante na elaboración do “Documento de Bases para unha nova Lei de Educación” reuniuse cos partidos políticos no Congreso dos Deputados, para plasmar nun Acordo Social e Político as bases comúns dunha nova lei que dea estabilidade ao sistema educativo.
A pluralidade de colectivos e organizacións sociais, de pais e nais, estudantes, sindicais e políticas, que participaron no Documento de Bases para unha nova lei educativa tivo a ocasión de debater e acordar a dirección que debe adoptar un modelo alternativo de escola que asuma como principios fundamentais o dereito á educación e a igualdade “buscando o respaldo e acordo dos partidos políticos que teñan vontade de transformar e mellorar o actual estado da educación”.
“Entendemos  que  o documento consensuado  por     a comunidade  educativa  e  os profesionais  de     a educación  é  de ampla aceptación;  é dicir,    incorpora  todas aquelas cuestións    en     as que participamos  e  en     as que  estamos    de acordo  que desde os profesionais da educación e a propia comunidade educativa contribuirán a lograr    un  sistema  educativo  baseado  en     o recoñecemento  de     a educación  como  un
dereito humano universal”. Expor as bases dunha lei educativa democrática, que busque  a  equidade  do  sistema  educativo,  con     a que  podamos  chegar  a     un acordo social e político, require dun esforzo democrático importante, explican.
Entenden  que  a  única  forma  de dar    estabilidade  ao  sistema  educativo  é  partir  dun  acordo  social  e  político construído  desde    a base  que  a  apoie, e dunha  aposta pola educación como unha ferramenta básica de transformación e mellora da sociedade.
A  xornada  desenvolveuse cunha    mesa  redonda  sobre  “A  educación  que queremos e necesitamos”, onde se presentou o Documento de Bases para unha nova  lei  educativa  por     parte de     os compoñentes  de     a sociedade  civil e da comunidade educativa  que  participaron    en     a súa elaboración.
Representantes dalgúns dos colectivos que elaboraron esta proposta como o Foro de Sevilla, CEAPA, Marea  Verde  Madrid, o  sindicato  FE-CCOO, os sindicatos STEs e CXT, os “Movementos de Renovación  pedagóxica”,  Europa  Laica,  a  “Plataforma  para a defensa da  educación infantil 0-6” ou o colectivo “A educación que nos une” tomaron a palabra para explicar algúns dos aspectos máis importantes da mesma:
1. A  universalidade do dereito á educación mediante  unha  oferta  suficiente  de escolarización  pública  e gratuíta de 0 a 18  anos que garanta o éxito escolar de todo o alumnado. Cunha aposta firme pola etapa 0-6 e a Formación Profesional.
2. A  reafirmación  de     os principios  orientadores do sistema educativo:  igualdade, diversidade, inclusión, participación,   laicidad,     coeducación,     sustentabilidade, autonomía, cooperación e outros valores democráticos.
3. A defensa dun sistema rexido polo principio de inclusión na organización do centro  educativo  e  en     o currículo,  onde  cada  alumno  e  alumna  teña o apoio necesario e no momento en que o necesite.
4. A  Laicidad  do  sistema  educativo,  o  que  significa  sacar  a  relixión  nas  súas  formas confesionais, do currículo e do ámbito escolar.
5. A  creación  de     unha rede  única  de centros    de titularidade    e  xestión  pública  que progresivamente,  e  de     maneira voluntaria  e  negociada,  integre  a     os centros privados-concertados.
6.Un  currículo  inclusivo  que  recoñeza  a  diversidade  individual,  cultural  e  sexual,  a igualdade entre os sexos e a crise ecolóxica.
7. Dispoñer   de       un profesorado   comprometido   e   recoñecido   que   actúen   como verdadeiros  educadores/as  e  non  só  como  ensinantes,  formados  en contidos  que  exceden  os  coñecementos  específicos  das    materias  e  potenciando  a cultura da investigación e innovación educativa.
8. A formación permanente como dereito e obrigación do profesorado en constante actualización.
9. Garantir  a  estabilidade  dos    persoais  docentes,  a súa  autonomía  e  a  igualdade  de condicións.
10. Unha dirección representativa, colexiada, voluntaria e renovable, cunha limitación no tempo no desempeño do cargo.
11. Aprobar unha nova lei de participación educativa que garanta a implicación real de     a comunidade,  aberta  a     as organizacións  sociais  de     os barrios,  a colectivos  educativos e sociais e a sociaciones de pais e nais e estudantes, así como á colaboración entre políticas sociais e educativas que favorezan a equidade e a cohesión social.
12. Reclamar   unha   política   orzamentaria   para   educación   que   nos devolva      de inmediato,  polo menos,    á. 
situación  previa  a     a crise  e  que  se faga    explícito  o compromiso  para  estabilizar un  aumento  progresivo  do  gasto  en educación  ata o 7% do PIB. Crear un fondo de compensación educativa para paliar desigualdades entre territorios.
13. Utilizar  a  avaliación  como  instrumento  necesario  para  mellorar  os  procesos educativos.  Non  realizar  probas  externas  que  produzan  a  homoxeneización  da aprendizaxe  e  a súa  utilización  en     a confección  de ránquines,    que  jerarquicen  os centros e dean pé á segregación do alumnado.
A continuación interviñeron os representantes dos partidos políticos presentes. Por     parte do  PSOE  Rafael  Simancas, por Ezquerra    Republicana  de Cataluña  Joan Baptista  Olòriz, por PODEMOS Javier  Sánchez e  por Esquerda  Unida Sol  Sánchez, que han coincido en manifestar “o seu compromiso con     as bases  establecidas neste documento, elaborado desde  e pola sociedade  civil, adoptándoas como marco básico para a elaboración dunha nova lei de Educación na próxima lexislatura”.
O  encontro  finalizou    con     o debate  e  a  participación  de     todos os  colectivos  e organizacións  alí  presentes,  e  con     o firme  compromiso manifestado  por     os grupos políticos  de incorporar “ nos  respectivos  programas as  referidas  bases,  así como,  consideralas  un  acordo  inicial  que  se situaría  fóra  da  disputa partidaria  da próxima campaña electoral.”
O Documento de Bases e os colectivos e organizacións que participaron na súa elaboración poden atoparse na URL:   https://porotrapoliticaeducativa.org//
Colectivos Sociais convocantes da XornadaNingún comentario:

Publicar un comentario