xoves, 1 de setembro de 2016

Axudas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo para o curso académico 2016-2017

Convócanse as seguintes axudas:
a) Axudas directas para o alumnado que requira por un período da súa escolarización ou ao longo de toda ela, determinados apoios e atencións educativas específicas derivadas de discapacidade ou trastornos graves de conduta.
b) Subsidios por necesidades educativas especiais derivadas de discapacidade ou trastorno grave de conduta para familias numerosas.
c) Axudas para programas específicos complementarios á educación regrada para alumnado con necesidade específica de apoio educativo asociado a altas capacidades intelectuais.
.Segundo. Beneficiarios.
Poderán solicitar as axudas os alumnos que non superen unha determinada renda e/ou patrimonio familiar e que presenten necesidade específica de apoio educativo derivada de discapacidade ou trastornos graves de conduta e que se atopen cursando en centro específico, en unidade de educación especial de centro ordinario ou en centro ordinario que escolarice alumnos que presentan necesidades educativas especiais, algún dos niveis educativos non universitarios.
Para obter o subsidio requirirase ser membro de familia numerosa.
O alumnado con necesidade específica de apoio educativo asociado a altas capacidades intelectuais
Orixe: BOE.es – Documento BOE-B-2016-37709

Ningún comentario:

Publicar un comentario