martes, 19 de abril de 2016

CEAPA pide aos grupos parlamentarios do Congreso dos Deputados que voten en contra o vindeiro martes ás dúas proposicións non de lei expostas polo Partido Popular, ao que lle esixe que as retire

CEAPA, na súa reunión de Xunta Directiva celebrada este pasado sábado na cidade de Mérida, valorou a Proposición non de Lei presentada polo Partido Popular no Congreso dos Deputados relativa á proposta que devandito partido tenta coar como consecución dun pacto nacional en materia educativa, tomando acordo no único sentido posible que se pode dar en base ao seu contido, que non é outro que pedir a todos os grupos parlamentarios do resto dos partidos que voten en contra de dita proposta, así como esixir ao Partido Popular que a retire. Unha proposta que é un verdadeiro insulto á intelixencia, que encerra un engano inaceptable, non pode ser apoiada de ningún xeito, nin tan sequera cunha abstención.
A Proposición non de Lei di que “O Congreso dos Deputados manifesta a necesidade de continuar coa liña de traballo iniciada na pasada lexislatura en materia educativa para lograr un gran Pacto Nacional pola Educación desde o seo da Conferencia Sectorial. Todos os axentes implicados no proceso educativo deben ser parte activa deste acordo para consolidar a senda de mellora dos indicadores de resultados consecuencia das innovacións pedagóxicas e metodolóxicas postas en marcha”, e na súa xustificación, entre outras cousas, afírmase que “unha reforma baseada no diálogo, no consenso e no acordo daría estabilidade e reflectiría o compromiso de todos cun alicerce tan fundamental para o futuro de calquera sociedade desenvolvida como é a educación.”.
Como se pode ter tanta desvergoña? Como se pode estar a insultar permanentemente á sociedade española? Como se pode tentar vender unha suposta disposición a un pacto cos partidos políticos cando se lles tenta enganar cunha proposición tramposa que pretende poñerlles nunha falsa disxuntiva e logo atacar a quen non a apoien? CEAPA pídelles ao resto de partidos políticos que non vacilen nin un só segundo e que a voten en contra. A sociedade española, que reiterou en infinitud de ocasións o seu rexeitamento á LOMCE e ás políticas educativas do Goberno Popular, apoiará ese rexeitamento e aplaudirá que non caian na nova trampa que lanza ese partido.
O texto, como se pode observar de forma clara, só tenta blindar a LOMCE e as nefastas políticas que se impuxeron no últimos catro anos, algo que debe rexeitarse de forma frontal, en especial por todos os partidos que se comprometeron, mesmo por escrito, coa derrogación da LOMCE e de todas as contrarreformas educativas que o Partido Popular ha posto en marcha na última lexislatura. Ninguén entendería que agora se puidese votar doutra maneira que non fóra cun NON rotundo a esta impresentable proposición non de lei.
E é que o insulto á intelixencia é de tal calibre que non pode deixarnos en silencio. Afirman na proposición que todos os “axentes implicados no proceso educativo deben ser parte activa deste acordo” e que “unha reforma baseada no diálogo, no consenso e no acordo daría estabilidade”. Pero, ¿como se pode poñer isto por escrito cando practicaron o últimos catro anos xusto o contrario? ¿Necesitamos lembrar que a LOMCE impúxose sen diálogo e, por suposto, sen consenso? ¿É preciso traer á memoria que os implicados no proceso educativo habemos sufrido ninguneo e insultos de forma constante?
Tampouco ten desperdicio a outra inaceptable proposición non de lei que presenta o mesmo partido, e que di “o Congreso dos Deputados manifesta a necesidade de continuar coa liña de traballo iniciada na pasada lexislatura na área de coordinación de políticas e plans de mellora da convivencia nos centros educativos, tendo como base a educación en valores democráticos e o traballo nas competencias sociais e cívicas. Falar de convivencia escolar cando só se puxeron en marcha actuacións punitivas e sancionadoras, coas que se tentou criminalizar ao alumnado, e dicir que estas actuacións tiveron como “base a educación en valores democráticos e o traballo nas competencias sociais e cívicas”, é ter, como mínimo, unha falta de ética bastante evidente. O único que se fixo nese sentido foi o contrario ao eliminar unha materia que trataba de educar na cidadanía e os Dereitos Humanos, e recoller na LOMCE a consideración de autoridade pública ao profesorado, un concepto que rompe a democracia nos centros educativos e que non achega nada positivo á convivencia
Tamén debería ser retirada dita proposición e rexeitada se se mantén.
As decisións sobre a educación da cidadanía deste país non deberían de seguir en mans dun partido que ha ninguneado, desprezado, insultado e destruído o sistema educativo público e a igualdade de oportunidades mirando os intereses das editoriais e as empresas privadas en lugar dos do alumnado. Por todo iso, CEAPA considera que non deberiamos ter nin un só segundo máis no Congreso dos Deputados a persoas que actúen desta forma e solicita aos señores e señoras deputados e deputadas representantes dos partidos políticos, rexeiten ambas as proposicións non de lei.
A cidadanía en xeral e a comunidade educativa en particular tomaremos boa nota da posición adoptada.    

Ningún comentario:

Publicar un comentario