martes, 2 de febreiro de 2016

Erradicando a violencia de xénero desde o ensino

Cincuenta docentes iniciarán un curso para previr a violencia machista.

Contribuír a un desenvolvemento acomodado da función educativa, en termos de igualdade de xénero, como medio de prevención eficaz nos centros de ensino da violencia exercida contra as mulleres. Ese é o obxectivo do curso que comezarán a recibir 50 profesores esta semana.
 
'Abordaxe da violencia de xénero desde o ámbito educativo', dirixido a docentes de ensinos non universitarios, pretende formar no coñecemento en violencia de xénero aos profesionais do ensino. 
 
Deste xeito, os docentes serán instruídos para que a aprendizaxe actúe como elemento esencial na adquisición de coñecemento crítico sobre a violencia machista e lograr a incorporación de novos valores a través da socialización en igualdade.
 
O ciclo forma parte do Plan de Formación Permanente do Profesorado, coordinado polo Centro Autonómico de Formación e Innovación (CAFI) da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

 

Ningún comentario:

Publicar un comentario