mércores, 2 de marzo de 2016

O 80% dos mozos de entre 19 e 29 anos en España viven cos seus pais

Máis dun terzo dos mozos están ao bordo da exclusión social e necesitarían gañar un 95% máis para pensar en emanciparse

O 80% dos mozos menores de 30 anos en España seguen vivindo cos seus pais, lastrados polo desemprego e pola precariedade e inestabilidade do mercado laboral, segundo o Observatorio da Emancipación do Consello da Mocidade de España, que alerta de que máis dun terzo dos mozos están ao bordo da exclusión social e de que necesitarían gañar un 95% máis para pensar en emanciparse.

O estudo, presentado este luns en Madrid polo sociólogo Joffre López e a responsable da área socioeconómica do CJE, Víctor Reloba, analiza o primeiro semestre de 2015 con estatísticas oficiais e chega á conclusión de que este "non é país para mozos", o colectivo "que máis risco de pobreza e exclusión social ten na actualidade" e o que pasa máis desapercibido.

O informe revela que o 36,4% dos mozos entre 16 e 29 anos atópanse por baixo do limiar da pobreza, taxa que alcanza ao 56,8% de quen están en paro pero tamén ao 25,1% dos que si están a traballar. "Hai pobreza laboral. O traballo xa non é unha garantía de inclusión na transición á vida adulta", explicou Reloba.

O emprego parcial afecta en maior medida ás mulleres, cun 24,3% subocupadas. Ademais, o 93,3% dos contratos que asinaron menores de 29 anos no primeiro semestre do ano pasado eran temporais. Tamén saen peor paradas as mulleres cando se trata de sobrecualificación. Segundo os datos do CJE, o 64,9% das ocupadas están preparadas por encima das necesidades do seu posto. Entre os homes, os sobrecualificados son o 49,9%.

En canto á remuneración, o observatorio sinala ademais que o salario medio dunha persoa menor de 29 anos en España é de 11.158,98 euros, é dicir, menos de mil euros ao mes e "só hai un dez por cento" que gaña por encima dos 1.800 euros mensuais. Esa é a poboación, segundo os responsables do estudo, que podería emanciparse e non sempre o lograrían destinando menos do 30% dos seus ingresos mensuais a vivenda, como está recomendado en termos de solvencia.

En total, a compra dunha vivenda libre suporía dedicar inicialmente o 56,6% do salario neto dun mozo, que puidese antes dispor dun aforro equivalente a catro anos de soldo. "Ou o que é o mesmo, deberían gañar un soldo un 95,4% superior ao actual para poder ser un cliente solvente", explica o informe. Se non destinasen máis do 30% do seu soldo como limiar máximo tolerable, só poderían acceder a 38,7 metros cadrados en aluguer ou á compra dunha vivenda de 51,2 metros cadrados. Neste sentido, o informe apunta que aínda que se produciron reducións no prezo da vivenda, segue sendo inalcanzable.

A taxa de emancipación residencial caeu desde 2008 en todos os tramos de idade salvo no de 30 a 34 anos, que sobe un 0,5%. Cando se distingue por sexos, acentúanse as diferenzas: hai máis mulleres emancipadas, o 25,2%, que homes, cun 16,4%.

O Consello da Mocidade reclama, sobre todo, emprego digno para os mozos pero tamén outras medidas integrais que proporcionen realmente unha garantía a esta poboación, cuxo empobrecimiento ten "consecuencias demográficas moi graves".

Ningún comentario:

Publicar un comentario