martes, 22 de marzo de 2016

Facenda terá que devolver o IVE da investigación ás universidades

O Supremo obriga á Axencia Tributaria a reintegrar 4,3 millóns ás universidades de Salamanca e Santiago.

O Tribunal Supremo ha ditado dúas sentenzas nas que dá a razón ás universidades de Salamanca e Santiago de Compostela no contencioso que mantiñan coa Axencia Tributaria polo IVE das actividades de investigación. O tribunal permite ás universidades deducirse o imposto dos proxectos de investigación feitos tanto por encargo de terceiros como para ampliar a bagaxe cultural da universidade. Agora Facenda terá que devolver 3,1 millóns de euros á Universidade de Salamanca e 1,2 millóns á de Santiago. Outros campus agardan unha resposta similar.
A Axencia Tributaria terá que reintegrar 1.227.922 euros á Universidade de Santiago de Compostela polos materiais adquiridos para a investigación en 2005, segundo a sentenza coñecida este luns e adiantada pola Cadea SER. O alto tribunal baséase nunha sentenza similar ditada o pasado febreiro polo que Facenda tiña que devolver outros 3.130.841 euros á Universidade de Salamanca polo IVE dos anos 2002 a 2004.

Reclamacións millonarias

A Universidade de Santiago e a de Salamanca deben recibir, segundo o Supremo, 1,2 e 3,1 millóns dun exercicio, respectivamente. Santiago considera que chegaría aos 20 millóns sumando o pendente desde 2005.
A Complutense estima que debe recibir 10 millóns desde 2008. A Universidade de Sevilla reclama cinco millóns de 2014 e a Politécnica de Valencia, 400.000 euros.
O Supremo senta xurisprudencia con ambas as sentenzas, o que podería supoñer un elevado custo para a Axencia Tributaria que tería que desembolsar varios millóns de euros ás universidades. Campus como a Complutense de Madrid, a Universidade de Sevilla ou as Politécnicas de Madrid e Valencia teñen preitos abertos por este asunto.
Facenda, con todo, limita o impacto da sentenza. Considera que a maioría de universidades xa se deducían directamente todo o IVE dos proxectos de investigación. E doutra banda, explican que xa estaban a aplicar o criterio que confirmou o Supremo pois xa están cribando con máis precisión que gastos podían deducirse e cales non en función de si poden vinculalos coa docencia ou só coa investigación.
O contencioso trataba de aclarar se os bens adquiridos para a investigación básica —"traballos teóricos que se emprenden para obter novos coñecementos, que se cobren con achegas da universidade ou subvencións públicas"— teñen a mesma consideración que os bens que se compran para a investigación aplicada —que supón a realización de traballos por encargo de particulares ou empresas— e teñen, por tanto, dereito a deducirse o IVE correspondente.
A Axencia Tributaria argumenta que a investigación básica está vinculada coa actividade do ensino e por tanto non pode deducirse o IVE. As universidades, pola súa banda, defenden que ambas as ramas da investigación deberían ser tratadas como investigación aplicada, que si permite a dedución.
O Supremo, pola súa banda, estima que "non existe dúbida" de que a investigación aplicada pode acollerse á redución do 100% das cotas soportadas do IVE e, que son as que se pode deducir as universidades integramente. O problema está ao definir se o IVE dos gastos realizados pola investigación básica "poden, e en que porcentaxe, ser obxecto de dedución", sinala o alto tribunal, que deixa esta cuestión aberta.
"Non pode entenderse que a investigación básica vincúlese ao ensino polo feito de que exista coincidencia en moitas ocasións entre o persoal docente e o persoal investigador", sinala o alto tribunal.
A sentenza do Supremo sinala que "non resulta admisible" que o material adquirido para investigación básica póidase afectar, por parte de Facenda, a "outras actividades universitarias, en concreto o ensino".

Os campus esixen un criterio común tras a decisión do Supremo

As dúas sentenzas recentes do Supremo abriron o camiño ao resto de campus españois, que reclaman a Facenda un criterio común para evitar situacións dispares.
A Universidade de Sevilla reclama á Axencia Tributaria cinco millóns de euros de 2014. "Pedímolo como outros anos tras pagar as facturas con IVE, pero o diñeiro quedou retido", explica o reitor, Miguel Ángel Castelo. "Esperamos unha resposta positiva tras esta sentenza, pero non dubidaremos en recorrer aos tribunais se non se produce", engade.
A Politécnica de Madrid está nunha situación similar, con dous preitos abertos por 2013 e 2014. A Politécnica de Valencia conseguiu tras "cinco meses facendo papelorio e xustificacións" que lle devolvan 900.000 dos 1,3 millóns de IVE de material de investigación que adiantaron en 2014, segundo explica o seu xerente, José Antonio Pérez. Pelexan polos outros 400.000.
A Complutense de Madrid, pola súa banda, gañou unha sentenza na Audiencia de Madrid polo diñeiro retido en 2008. Reclamaban dous millóns de euros dese exercicio e calculan que o montante ascendería a 10 millóns sumando os posteriores. "Deberían existir un camiño común", solicita o vicerreitor de Planificación Económica da Complutense, Javier Sevillano. "Creo que o asunto tería que abordarse no seo da CRUE [a conferencia de reitores, que aglutina a 73 campus españois] para que busque un acordo xeral que nos permita tratar coa Axencia Tributaria sen que cada un pleitee polo seu lado".

Ningún comentario:

Publicar un comentario