luns, 3 de outubro de 2016

CEAPA convoca a pais e nais do alumnado para realizar unha folga educativa o 26 de outubro contra as reválidas e presenta hoxe un recurso ante a Audiencia Nacional contra as mesmas solicitando a súa anulación e a súa suspensión cautelar

CEAPA leva loitando contra a LOMCE desde que se presentaron as liñas mestras que a ían a sustentar e contra os salvaxes recortes en educación impostos polo actual Goberno en funcións desde que se empezaron a producir. Xa son case cinco anos de políticas destrutivas do dereito á educación no noso país e dun ataque constante á escola pública mediante unha folla de ruta que só busca a súa aniquilación para privatizar o máximo posible o noso sistema educativo, convertendo á sociedade en clientes e desposuíndonos dos nosos dereitos.
CEAPA repetiu ata a saciedade que non acepta nin aceptará nunca o modelo LOMCE, que ten nas reválidas uno dos seus puntos máximos de ataque aos dereitos do alumnado e as súas familias así como tamén do profesorado. Ao alumnado atácalle porque as reválidas fan que se teñan que xogar o seu futuro en varias ocasións ante unha nefasta proba externa aos centros educativos que lles poden deixar sen titulación e sen poder continuar os estudos que merecen e para os que superaron os seus estudos para poder continuar. Ás familias porque lles pon ante a situación de ver como os seus fillos e fillas non poden continuar o seu progreso educativo, tendo dereito a iso, deixándolles nunha indefensión absoluta por non poder garantir que devandito progreso póidase producir e vendo como o futuro dos seus fillos e fillas vaise por un desaugadoiro. E ao profesorado porque ataca directamente a súa profesión desautorizando a súa función docente ao afirmar que non se fía da súa avaliación continua, a cal queda supeditada a que unha proba externa realizada e avaliada por persoas que non coñecen aos seus alumnado confirme ou non a avaliación que eles realizasen. As reválidas son un ataque profundo e demoledor ao sistema educativo.
En coherencia co anterior, CEAPA presentou hoxe un recurso ante a Audiencia Nacional contra o Real Decreto que pon en marcha as reválidas, solicitando a súa anulación por considerar que se aprobaron vulnerando o marco legal vixente, e solicitando tamén a súa inmediata suspensión cautelar, porque doutra maneira as reválidas seguirán vixentes e, a día de hoxe, deberán ser obrigatoriamente realizadas polas Administracións educativas. De non suspenderse preventivamente pola Audiencia Nacional, deberanse realizar e as Administracións educativas autonómicas teranas que levar a cabo aínda que anunciasen algunhas que non o farán.
Chamamos a atención sobre este aspecto a todas as familias porque, ou botamos abaixo as reválidas nos tribunais e coas mobilizacións ou os nosos fillos e fillas teranse que enfrontar ás reválidas e á posibilidade real de que non obteñan os títulos que merecen. Afirmar o contrario por parte dalgúns responsables políticos é levarnos moi posiblemente a un escenario no que podemos arrepentirnos por confiar nunha actuación autonómica que ao final non ocorrerá. Se as reválidas seguen vixentes o día que se deban realizar, ou se realizan ou poderán existir consecuencias legais para quen sexa os responsables diso. Esa é a única verdade. E CEAPA non se vai a quedar esperando ás escusas por ter que facelas.
Pero como non é suficiente confiar en que os tribunais pararán a aplicación do ataque establecido coa LOMCE pola vía das reválidas, CEAPA anuncia tamén hoxe que convoca aos pais e nais a realizar unha folga educativa o próximo 26 de outubro, baleirando os centros educativos xunto co alumnado que tamén convocou folga para ese día. Un ataque como este non pode pasar sen recibir unha resposta contundente por parte da Comunidade Educativa.
É imprescindible que se poñan en marcha políticas educativas distintas ás actuais, políticas que deberán vir da man dun novo Goberno porque o que temos en funcións continúa sen ningún rubor a súa senda destrutora e, encima, permítese o luxo de facernos crer que busca un pacto educativo mentres que aproba as reválidas e busca desesperadamente informes da avogacía do Estado que lle permita continuar implantando a LOMCE. Quen así actúan, ou quen permita dalgunha maneira que iso siga sucedendo, téñennos e terán en contra.
Xa abonda de ataques! Xa abonda de LOMCE! Xa abonda de recortes! Xa abonda destas políticas!

Ningún comentario:

Publicar un comentario