martes, 3 de novembro de 2015

Docentes e sindicatos rexeitan distinguir soldos entre profesores 'bos' e 'malos'

Aseguran que non se pode facer esta distinción, xa que todos os mestres aprobaron unhas oposicións e polo tanto demostraron ser capaces.

 Sindicatos de docentes rexeitaron este luns as reflexións feitas polo filósofo José Antonio Marina, que está a preparar o borrador do Libro Branco do docente, sobre que unha parte da retribución destes relaciónese coa avaliación do centro ou que existan bos e malos profesores e non cobren o mesmo.

A proposta de Mariña, sobre a que este luns o ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, comentou que está disposto a estudala, foi moi criticada por representantes do Ensino de CC OO, CSIF e Anpe, segundo recolleu Efe. Así tamén o fixo Fete-UGT nun comunicado.

"De partida non hai profesores bos e malos, todos son profesionais suficientemente capacitados para impartir a docencia, posto que superaron procesos selectivos e estiveron controlados pola administración como cos servizos de inspección", destacou o presidente do Ensino da CSIF, Adrián Vivas.

Como en todas as profesións, "uns poden ser mellores que outros" -continúa Vivas- pero iso corríxese coa carreira profesional e si se pode diferenciar con "pluses" ás persoas que se implican ou se forman máis.

Pero retribuír ao docente segundo a avaliación dun centro no seu globalidad ou porque saquen mellores notas os seus alumnos é "demagóxico", segundo Vivas, que, ademais, cre que iso levaría a un ranking de colexios e a unha clasificación destes e dos estudantes.

Mariña afirma no seu libro Despertar al diplodocus, una conspiración educativa para transformar la escuela.. y todo lo demás, que "os bos profesores non poden cobrar o mesmo que os malos".

Tamén sinala que "unha parte da retribución podería estar relacionada coa avaliación do centro enteiro, de maneira que se fomente a implicación de todos os profesores nun proxecto educativo".

Adrián Vivas recoñeceu que agora mesmo "existe unha desmotivación grande" entre o profesorado nos niveis anteriores á Universidade pero porque "un empeza e acaba a súa carreira co mesmo soldo", excepto por cuestións de antigüidade.

Similar opinión ten o secretario xeral do Ensino de CC OO, Francisco García, quen mostrou a súa "preocupación" por formulacións como o de Mariña.

Preguntouse quen vai determinar cal é o profesor malo e cal o bo e como se vai a avaliar o centro, se polas "reválidas" previstas na Lomce ou outras similares e, se é así, García rexeitou "de plano" que se relacione todo iso co soldo do profesorado.

Considerou que estas propostas prexudican aos centros e docentes máis desfavorecidos ou con máis problemas cando, probablemente, merecerían incluso mellorar as súas retribucións.

Polo seu lado, o presidente de Anpe, Nicolás Fernández Guisado, reclamou "prudencia extrema" e sinalou que os dereitos salariais xa consolidados polos docentes deben ser o punto de partida de calquera negociación dun estatuto da función pública docente.

"Xogar coas retribucións... agora, non!", exclamou Fernández, pois defendeu que os profesores funcionarios acceden ao posto cun título e superando unha oposición, é dicir, "demostraron unha capacidade".

"Se o estatuto vai servir para enfrontar a uns profesores con outros, non. Porque iso dos bos profesores e os malos profesores, quen o acredita, preguntouse tamén o presidente de Anpe, quen se mostrou disposto a negociar todos os criterios obxectivos para valorar o traballo do profesorado, como a acreditación de méritos.

Así mesmo, a federación do Ensino de UGT opúxose nun comunicado a vincular as retribucións dos docentes á avaliación do centro se esta baséase no rendemento dos alumnos, xa que no mesmo "interveñen moitas variables, ademais do profesorado".

E pediu a Educación que dea a coñecer as súas propostas sobre o Estatuto Docente "na axenda da negociación educativa e afastándose dos titulares por capítulos".

Ningún comentario:

Publicar un comentario