venres, 27 de novembro de 2015

Chega unha aplicación antibullying da man de Always On

O acoso a menores na Rede é algo real e moi perigoso, un tema que debe ser vixiado moi de preto. Pensando neste aspecto e na seguridade dos máis novos, Always On, empresa especializada en seguridade dixital, crea o seu servizo antibullying (anti-acoso). E como se fai posíbel este control? Pois mediante a instalación dunha ferramenta software nos dispositivos do menor (computador, móbil ou tableta), a través da cal se detectarán, previrán ou controlarán posíbeis agresións ou ameazas na Rede.
No caso de sospeita, Always On actúa con accións preventivas de identidade dixital. Por unha banda, un seguimento da pegada en liña do menor, onde un equipo de informáticos rastrexan toda a información publicada sobre el (levada a cabo por el ou no seu nome). Poderanse detectar perfís falsos, mensaxes despectivas publicadas (no seu nome ou cara a el), comentarios ferintes cara á súa persoa ou difusión de información comprometida, etc.
En canto a ferramentas preventivas, a empresa conta co servizo de localización e monitorización de dispositivos. O equipo informático de Always On instalará un software no móbil ou tableta do adolescente para: localizalo no caso de roubo ou para coñecer a súa localización. A través desta ferramenta o titor terá un rexistro coas mensaxes, chamadas, audios, que envíe e reciba o menor.
De ter o titor a certeza de que existen ameazas a través da Rede, o procedemento será diferente. Un perito informático xudicial accederá aos dispositivos que poden ter as evidencias das agresións. Unha vez recompiladas, levaraas perante un notario que extraerá as evidencias dixitais para emitir unha certificación que as validará como proba legal para presentar nun xuízo.
Para aqueles interesados en adquirir o servizo antibullying, dicir que deben contactar coa empresa a través da súa páxina web ou o seu teléfono de contacto, onde un técnico exporalle os procedementos a seguir para comezar co rastrexo. Asemade, a compañía de seguros Mapfre tamén inclúe este servizo nas súas pólizas para garantir a seguridade dixital.

Ningún comentario:

Publicar un comentario