mércores, 4 de novembro de 2015

A CNMC destaca o éxito das chamadas a través de WhatsApp

A Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia vén de publicar os resultados do Panel de Fogares CNMC, no que se analizan os hábitos dos españois destacando o grande impacto da telefonía a través da Internet e outros cambios de hábitos que supoñen toda unha revolución no xeito de consumir servizos de telecomunicacións.
O móbil é xa o primeiro dispositivo para acceder á Internet, empregándoo o 77,6% dos internautas, destacándose o feito de que 9 de cada 10 internautas emprega aplicacións OTT (over the top) para enviar mensaxes, sendo a aplicación líder WhatsApp (que usan o 84,6% dos usuarios), seguida por Facebook Messenger (25,2%), Skype (8,1%), Line (4,1%) e outras, sorprendendo o feito de que, ao referirnos á voz, o 33,8% dos usuarios xa empregarían WhatsApp como sistema para falar, seguido por Skype (14,6% e Facebook Messenger (10%). Temos así unha situación un tanto rechamante, xa que Skype leva moitos anos ofrecendo un servizo que agora o grande público parece estar a coñecer a través de WhatsApp. Amais, Facebook Messenger ten aínda uns resultados moi discretos, pese a ser a ferramenta líder noutros países e a que ofrece unha calidade de comunicación por voz bastante superior á de WhatsApp.
Sobre a frecuencia de chamadas de voz/vídeo, o 29,1% dos usuarios de móbil recoñecen facelo varias veces ao día, mentres que o 14,7% o fai case a diario, mentres que no ordenador estas proporcións serían do 3,2 e o 6,5% respectivamente, o que deixa claro o atractivo da voz sobre IP en dispositivo deseñados especialmente para a falar.
O impacto deste tipo de aplicacións móbiles nas mensaxes de texto a través do móbil é evidente, e o 72,6% dos usuarios que empregan este tipo de ferramentas non envían mensaxes de texto nunca nun 72,6%, á vez que reduciron as súas chamadas de voz á metade e incluso nun 21,8% dos casos deixaron de empregar a telefonía fixa.
Tendo en conta que o 72,4% dos usuarios con móbil empregan un smartphone, e que o seu uso prioritario é a mensaxería en liña, queda claro que os vellos sistemas de comunicación están condenados. Entre os usuarios de smartphone o 75,7% usaría diariamente mensaxería en liña, o 31,9% r redes sociais e o 23,9% o correo electrónico.
As ofertas converxentes de servizos de telecomunicacións tamén tiveron un grande impacto nos datos da CNMC, xa que amosan que o 73,6% dos usuarios con smartphone empregan habitualmente redes Wi-Fi, mentres que só o 8,3% recorre só á banda larga móbil.
Para rematar, a Comisión tamén destaca que a rede social máis usada é claramente Facebook (63,4%) seguida por Google+ (25,4%), Twitter (21,4%), Instagram (16,9%) e LinkedIn (4,9%), o que resulta bastante sorprendente, xa que hai bastantes meses que se asegura que o número de usuarios mensuais activos de Instagram é bastante superior ao de Twitter
JPEG - 40.8 KB
A táboa co nivel de uso das tecnoloxías de comunicación tradicionais constata a importante caída no uso da telefonía fixa e móbil e das mensaxes de texto.

Ningún comentario:

Publicar un comentario